Bekymret for læreplasser

Publisert

NHO og LO har sendt brev til Kunnskapsminister Guri Melby og uttrykket bekymring for at det ikke iverksettes nødvendige tiltak for å sikre så mange læreplasser som mulig. – Det haster å få på plass nødvendige tiltak, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL.

I brevet så peker NHO og LO på at det er viktig å se på tiltakene i sammenheng.

"Vi er glade for at regjeringen har satt i gang tiltak som redder arbeidsplasser og hindre at bedrifter går konkurs, og at tiltak iverksettes for at det skal være mulig å avlegge eksamen og avslutte opplæringen for avgangslærlinger. Men dette vil ikke være tilstrekkelig for å hindre at flere tusen søkere til læreplass blir stående uten en bedrift å gå til i høst", står det i brevet.

– Mange bedrifter er i en presset økonomisk situasjon og av den grunn ikke kan påta seg nye lærlinger fra høsten. Byggenæringen har stort behov for faglært arbeidskraft og vi har ikke råd til å miste lærlingekull som konsekvens av koronakrisen, 

I brevet legges det frem en rekke tiltak blant annet foreslås det å få stimuleringstilskudd direkte til lærebedrifter som tar over og /eller tar inn ekstra lærlinger og tidsavgrenset stimuleringstilskudd til opplæringskontor som samarbeider med fylkeskommunen om konkrete oppgaver for å sikre flyt og gjennomstrømming i de neste to årene.

Les brevet her: 2020 05 05 Brev til statsråd Melby.pdf