Byggenæringens Landsforening

Innhold

Bekymret for læreplasser

Nyhet, Politikk, Utdanning

Publisert

NHO og LO har sendt brev til Kunnskapsminister Guri Melby og uttrykket bekymring for at det ikke iverksettes nødvendige tiltak for å sikre så mange læreplasser som mulig. – Det haster å få på plass nødvendige tiltak, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL.

I brevet så peker NHO og LO på at det er viktig å se på tiltakene i sammenheng.

"Vi er glade for at regjeringen har satt i gang tiltak som redder arbeidsplasser og hindre at bedrifter går konkurs, og at tiltak iverksettes for at det skal være mulig å avlegge eksamen og avslutte opplæringen for avgangslærlinger. Men dette vil ikke være tilstrekkelig for å hindre at flere tusen søkere til læreplass blir stående uten en bedrift å gå til i høst", står det i brevet.

– Mange bedrifter er i en presset økonomisk situasjon og av den grunn ikke kan påta seg nye lærlinger fra høsten. Byggenæringen har stort behov for faglært arbeidskraft og vi har ikke råd til å miste lærlingekull som konsekvens av koronakrisen, 

I brevet legges det frem en rekke tiltak blant annet foreslås det å få stimuleringstilskudd direkte til lærebedrifter som tar over og /eller tar inn ekstra lærlinger og tidsavgrenset stimuleringstilskudd til opplæringskontor som samarbeider med fylkeskommunen om konkrete oppgaver for å sikre flyt og gjennomstrømming i de neste to årene.

Les brevet her: 2020 05 05 Brev til statsråd Melby.pdf