SSB-framskrivninger: Fagutdanning vil fortsatt være ettertraktet

Nyhet, Utdanning

Publisert

Ny SSB-rapport viser at det vil være behov både flere med høyere utdanning og de med fagutdanning, spesielt innen helse, industri, bygg og anlegg og håndverk frem mot 2040.

Hovedformålet med rapporten er å avdekke mulige ubalanser som kan oppstå, slik at tiltak kan settes i verk for å motvirke dette. Framskrivingene tar utgangspunkt i sentrale demografiske og økonomiske utviklingstrekk.

– Vi er ikke overrasket over disse framskrivningene. De er i tråd med våre egne undersøkelser som peker på at behovet for arbeidstakere med fagbrev og fagskoleutdanning innenfor fag i bygg og anlegg fremover er stort, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL til rapporten.

Leegaard peker på at allerede i dag sliter mange bedrifter i byggenæringen å få tak i faglært arbeidskraft.

– Byggenæringen skal fortsette å bidra til å løse store samfunnsutfordringer som å få ned klimautslippene. Disse oppgavene kan ikke løses uten faglærte. Vi er glade for at det er en liten økning i søkningen til yrkesfag, men vi trenger flere ungdom som ønsker å komme til vår næring, sier Leegaard videre og legger til at BNL også ser på tiltak for at vi får et større mangfold av personer som seg til våre fag.

– Vi trenger å rekruttere fra et bredere nedslagsfelt. Det er mange muligheter i  vår næring.

Byggenæringen består av godt over 30 forskjellige fag, som alle representerer viktig fagkompetanse. En fare i den nye tilbudsstruktur er at de små fagene ikke får tilbud i alle fylker.

– Mangel på fagkompetanse rammer regionale arbeidsmarkeder. Fylkene må derfor få tilstrekkelig med midler slik at skolene har mulighet til å opprette tilbud også for de mindre fagene, slik at ikke viktig byggekompetanse forsvinner, sier han videre og viser til at SSB peker på at mangelen på blant annet fagutdannede vil forsterkes dersom det ikke settes i verk tiltak.

– Vi må også iverksette tiltak som gjør at flere kan ta en formell utdanning gjennom praksiskandidatordningen. Når flere tar formell utdanning kan flere bedrifter ta inn lærlinger.

I Norge er det rundt 250 000 unge uføre.

– Byggenæringen er stor og kan inkludere mange. Vi er samarbeider gjerne med myndighetene om ordninger som kan få flere uføre tilbake i arbeidslivet. Dette fordrer et godt samarbeid mellom kommuner og bedrifter, avslutter han.