Byggenæringens Landsforening

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Lønnsoppgjør 2020: Forbundsvise oppgjør

Nyhet, Lønn & Tariff, Lønnsoppgjør

Publisert

I år er det hovedoppgjør. LOs representantskap har vedtatt at det skal være forbundsvise oppgjør i privat sektor.

På LOs representantmøte ble det vedtatt at forhandlingene i privat sektor skal foregå som forbundsvise oppgjør.

Representantskapet i LO møtte 18. februar. På agendaen sto blant annet tariffoppgjøret som skal foregå forbunsvist.

 Følg med på BNLs tariffsider når det gjelder oppstart og forhandlinger på våre overenskomster.