Byggenæringens Landsforening

Innhold

Endringer i reglene om karantenehotell

Søndag 13. desember ble reglene for karantenehotell endret. Endringene gjelder ikke selve karantene, men krav til hvor karantene skal gjennomføres.

Det er nå vedtatt at de som kan dokumentere fast bolig i Norge kan oppholde seg der i karantenetiden, uavhengig om boligen er eid eller leid.

Personen må dokumentere at han/hun er bosatt eller har fast bopel i Norge, og vil oppholde deg i boligen i karantenetiden. Hvis man ikke er folkeregistrert i Norge (for eksempel arbeidstakere som fortsatt har D-nummer) må man ved innreise legge frem en leiekontrakt til fast bolig, eller et dokument som viser at man eier fast bolig i Norge.

Unntaket fra karantenehotell for arbeids- og oppdragstagere opprettholdes. Denne gruppen får kun unntak fra karantenehotell dersom arbeids- eller oppdragsgiveren «sørger for» et egnet oppholdssted der det er mulig å unngå nærkontakt med andre. Det er nå presisert at kravene til innkvartering stilt av arbeidsgiver i karantene er:

  • enerom med TV og internett,
  • eget bad,
  • eget kjøkken eller matservering

Ved innreise må personen kunne fremlegge en bekreftelse fra arbeids- eller oppdragsgiver på at de sørger for oppholdsstedet og at oppholdsstedet tilfredsstiller vilkårene. (lenke til skjema finnes lengre ned i teksten)

Det er strengere og mer definerte krav til når arbeidsgiver stiller innkvartering til disposisjon, eller når personen ikke bor fast i Norge enn når karantene tilbringes i personens eget hjem (som kan f.eks være en leilighet man leier).

Det er i tillegg gitt unntak for de som er gift med eller har felles barn med en person som har fast bolig i Norge, og deres mindreårige barn. Denne gruppen kan gjennomføre karantenen i boligen til ektefellen i Norge, eller til den andre forelderen.

Egenandelen for arbeids- og oppdragsgiver for arbeidstakers- og oppdragstakers opphold på karantenehotell skal reduseres fra 1500 kroner til 500 kroner per døgn. Privatpersoner som oppholder seg i karantenehotell i karantenetiden skal betale en egenandel på 500 kroner per døgn.

Regjeringen understreker at det er ingen endringer i selve karantenen og ordningen med karantenehotell gjelder bare krav til hvor karantenen skal gjennomføres.

Personer som kommer til Norge fra røde land må i innreisekarantene i 10 døgn – uavhengig av om dette skjer på karantenehotell, hjemme eller på annet egnet oppholdssted.

Personer i innreisekarantene kan bare oppholde seg utenfor oppholdsstedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre.

Brudd på karantene reglene kan føre til høye bøter.

Egenerklæringsskjema for personer som skal i innreisekarantene og bekreftelse på egnet oppholdssted for gjennomføring av karantene (PDF)

Mer om endringene kan du lese her https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-reglene-om-karantenehotell/id2791509/

Ta kontakt hvis du lurer på noe: