Byggenæringens Landsforening

Innhold

Byggmesterforbundet ut av BNL

Nyhet, Organisasjon

Publisert

Haakon Tronrud, styreleder i BNL til venstre. Her sammen med Dag Andresen, tidligere styreleder og Jon Sandnes, adm. dir i BNL

På Byggmesterforbudets landsmøte ble det vedtatt å melde forbundet ut av BNL. Det ble også gitt klarsignal til styret i Byggmesterforbundet om å starte en prosess med NHO for å få etablert en egen landsforening for bygghåndsverksfagene.

Den formelle utmeldingen skjer 1. juli og Byggmesterforbudet vil dermed være ute av BNL ved årsskiftet.

– Jeg ønsker først og fremst å uttrykke at det er trist at Byggmesterforbundet ikke lenger ser seg tjent med å være en del av det store fellesskapet. Når det er sagt så er det greit å få en avklaring etter en lang prosess over flere år, sier Haakon Tronrud, styreleder i BNL.

BNL er den største interesseorganisasjonen for bedrifter og arbeidsgivere i byggenæringen i Norge og består av 15 bransjeforeninger hvorav Byggmesterforbundet er den nest største.

– Når Byggmesterforbundet melder seg ut, må BNL se på konsekvenser og hvordan BNL best mulig skal være skodd fremover for å jobbe for en bærekraftig, lønnsom og seriøs byggenæring. Dette arbeidet vil bli satt i gang så fort som mulig, avslutter han.