Byggenæringens Landsforening

Innhold

Byggenæringen trenger oppdrag fra kommunene

Nyhet, Politikk

Publisert

Som Norges største distriktsnæring vil det gi store ringvirkninger på kommuneøkonomien i hele landet dersom ikke byggenæringen får oppdrag, skriver Jon Sandnes, adm. dir. i BNL i et debattinnlegg i Nationen

Skal byggenæringen fortsatt bidra til å holde de store samfunnshjulene i gang, må det komme nye offentlige oppdrag ut i markedet, skriver Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Kommentaren ble først publisert på nationen.no: https://www.nationen.no/motkultur/debatt/byggenaeringen-trenger-oppdrag-fra-kommunene/

I oppslag i Nationen 25. april sier kommunalminister Nikolai Astrup at "vi skal holde hjulene i gang og behandle byggesaker så langt det er mulig". Videre uttaler han "at langsiktige og planlagte prosjekter skal videreføres, og på den måten kan kommunene bidrar til at konjunkturnedgangen ikke blir forsterket".

Les den saken her: : Treindustrien fortvilar over usikker framtid

 

Vi får nå signaler om at kommuner holder igjen på vedlikehold og investeringer. Denne usikkerheten i kommunesektoren må dempes. Næringen trenger at offentlig sektor blir sikret finansiering slik at det kommer oppdrag ut i markedet. Her må kommunalministeren være mye tydeligere og hindre usikkerheten ute i Kommune-Norge.

I utgangspunktet har kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup forsikret kommunene om at det skal komme 6,15 milliarder for å kompensere for økte utgifter og mindre skatteinntekter. Disse pengene vil i all hovedsak blir bundet opp til lovpålagte tjenester. Det er selvfølgelig viktig at kommunene får dekket sine inntektstap og klarer å levere de lovpålagte tjenestene. Men kommunene kan ikke på sikt leve av krisepakker, men å ha høy sysselsetting som bidrar til skatteinntekter. Vi trenger en styrking av kommuneøkonomien som også bidrar til å holde hjulene i gang, slik at kommuneøkonomien kan etterspørre oppdrag ut i markedet utover sommeren og høsten.

Les også: Frykter for kommunale bevilgninger på bygg.no: https://www.bygg.no/article/1431451