Byggenæringen trenger deg!

Mange unge kjenner lite til mulighetene i bygge- og anleggsnæringen. Denne teksten går til dere som har en 10-klassing hjemme som lurer på hvilken videregående studieretning han eller hun skal velge før 1. mars 2023.

BNL undersøker med våre bedrifter hvert eneste år – og hvert år så svarer omkring halvparten at de trenger mer faglært arbeidskraft. Med andre ord, om du vil bli ettertraktet på arbeidsmarkedet så bli fagarbeider. 

Er du kjent med mulighetene i bygge- og anleggsnæringen? Kanskje du har gjort deg opp en eller annen mening fordi du har i løpet av barndommen og ungdom sett gravemaskiner eller bygging av et eller annet slag, om ikke rett uten stuedøra så i nærheten. Det er fordi byggenæringen har hatt mye å gjøre over lang tid. Bygging har blitt en del av normaltilstanden flere steder, men det er fortsatt mange oppgaver som gjenstår.

Ok – tenker du – hva så?  Vi kan i hvert fall fortelle deg at siden næringen er stor og det finnes mange ulike bransjer – alt fra de som bygger hus, skoler, butikker, idrettshaller, og til veier, jernbane eller broer – egentlig alt du omgir deg med. Vi har også de som lager byggevarer – alt fra panelet man legger på utsiden av huset – til isolasjon, vinduer eller trevaremøbler.

Det som er genialt med bygge- og anleggsnæringen er faktisk at det er rom for alle slags folk – de som liker å samarbeide og de som liker å jobbe alene. De som liker å sitte på et kontor og beregne ting, og de som liker å jobbe fysisk med å skape noe inne eller ute. Felles er nettopp det at man er med på å skape noe. Og når vi spør hva folk som jobber i byggenæringen synes er aller best er nettopp det – man får se resultater av det man gjør i form av at man har bidratt til å forme det samfunnet som vi alle lever i fra vi blir født til den dagen vi sier farvel. Et annet kjennetegn med næringen er at du fort kan få mye ansvar om du ønsker det. Fagarbeidere blir utdannet til å være selvstendige og ta egne valg, og det er mange ledere som startet som fagarbeidere.

Er du forresten interessert i miljø og bærekraft? Byggenæringen spiller en viktig rolle når det gjelder hvordan vi skal møte klimaendringer, økende grad av urbanisering og sørge for at husene vi bor i, og byggene vi ferdes i, holder den standarden de skal ha gjennom hele livsløpet.

Eller kanskje du brenner for teknologi? Bygge- og anleggsnæringen er i en spennende utvikling både teknologisk og digitalt. Synes du det er spennende med gaming, VR, droner, 3D tegning- og printing, programmering, og roboter? Det er et stort behov for folk som behersker den teknologiske utviklingen. I Norge er vi i front når det gjelder å ta i bruk blant digitale 3D-modeller, VR-brillene gjør det lettere for kundene å følge byggingen og påvirke valg av løsninger underveis. Det brukes også droner til å overvåke byggeplasser og det er utviklet blant annet styreroboter som utfører gravejobben.

Det som er sikkert er at byggenæringen vil se annerledes ut for mange innen få år, men mye vil også bestå. Så lenge det er folk, så vil det være behov for oss.

Vi oppfordrer alle til å tenke på om kanskje en utdanning innen bygge- og anleggsnæringen, vil være noe for dem. Vi kan garantere gode muligheter for å få en spennende jobb. Og til foreldre sier vi at et fagbrev låser ikke muligheten til å ta videre utdanning om man ønsker det. Det er en stor fordel med praktisk erfaring om man ønsker for eksempel å bli ingeniør og det låser heller ikke muligheten til å studere på en fagskole eller et universitet. 

Tar du utfordringen? Les om fagene på utdanning.no eller vilbli.no