Byggenæringens Landsforening

Innhold

– Må fortsette det gode arbeidet med smittevern

Nyhet, HMS

Publisert

Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Gjennom denne pandemien har byggenæringen klart å holde hjulene i gang i hele landet og folk i jobb. – Det er svært viktig at dette gode smittevernsarbeidet fortsetter, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Noe det første BNL gjorde da Norge stengte ned 12 mars var å utarbeide smittevernsanbefalinger til bruk på byggeplass. Denne er også oversatt til engelsk og polsk. BNL har også utarbeidet veiledning for innreisekarantene, oppdatert utgave finnes her.

– Vårt inntrykk er at næringen har hittil jobbet godt når det gjelder smittevern. Jeg har full forståelse for at dette er krevende, men helt nødvendig. Vi er helt avhengig av at bedrifter fortsetter å prioritere dette svært høyt, sier Sandnes.

Han viser til at det ikke er tiden å slappe av nå som vi ser en generell økning i smitten flere steder i landet.

– Vi må så langt som mulig etterstrebe oss å unngå å komme i en situasjon  hvor prosjekter eller produksjon må stoppe opp på grunn av smitte. Det fordrer at hele næringen fortsetter å følge smittevernsrådene, sier han.

Sandnes mener også at det er helt avgjørende med økt testkapasitet nå som smittet er på vei opp. – Det er bra at testkriteriene endres slik at man ikke trenger legeerklæring, men viktig at kapasiteten økes raskt, sier han.

BNLs bransjer har også utarbeidet egne smittevernsveiledere for håndtering av byggevarer, transport og for håndverkere som er på serviceoppdrag ute hos kunder.

Du finner oppdaterte smittevernsveiledere her

Anbefalinger for smittevern på byggeplass. Tilrettelegging for fortsatt drift.

Ta kontakt hvis du lurer på noe: