Byggenæringens Landsforening

Innhold

Ber om møte med Astrup

Nyhet, Politikk

Publisert

Nikolay Astrup, kommunal- og moderniseringsminister. Foto: Fotograf Sturlason/Utenriksdepartementet

BNL ber om et møte med Kommunal- og moderniseringsministeren for å drøfte hva som skal til for at byggenæringen skal bidra til å holde samfunnshjulene i gang også i månedene og årene som kommer.

– BNL ønsker å være en konstruktiv samarbeidspartner for myndighetene. Det er mulig å unngå en dyp nedtur og skadelig nedtur for næringen med kloke valg og de riktige grepene, men det må gjøres før krisen når næringen i sin fulle bredde, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er byggenæringens viktigste departement både i krise og i gode tider. er til sammen svært viktige rammevilkår for byggenæringen.

– Byggenæringen er stor og sammensatt, men vi har greid å samle oss om tiltak vi mener vil sikre verdiskaping gjennom korona-krisen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet sitter med nøkkelen til to avgjørende katalysatorer for annen etterspørsel i næringen. Kommuneøkonomi og Husbanken rammevilkår for å treffe privat sektor er til sammen viktige rammevilkår for byggenæringen, sier Sandnes videre.

Usikre tider gjør at mange offentlige oppdragsgivere, private utbyggere og forbrukere velger å utsette beslutninger om investeringer.

– Økt oppdragsmengde fra offentlig sektor kan kompensere for bortfall fra privat sektor. Mange gode tiltak er vedtatt og iverksatt gjennom de kriseuker vi har vært gjennom, men ingen av dem er særskilt innrettet mot den lange hale som preger byggenæringens virksomheter. Klarer vi i fellesskap å holde hjulene i gang i denne næringen, vil det kunne få stor betydning for landets samlede verdiskaping de nærmeste par årene, sier Sandnes.

Les hele brevet her: 20-05-06 Invitasjon Kommunal- og moderniseringsdep - N. Astrup.pdf