Byggenæringens Landsforening

Innhold

Ber om miljøtiltak og insentiver for rehabilitering av boliger og bygg

Nyhet, Politikk

Publisert

– Rehabilitering av boliger og bygg er et viktig bidrag for å opprettholde sysselsetting gjennom krisen og etter krisen og for å nå klima- og miljømålene, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Byggenæringen BNL har sendt brev til alle kommuner og til Stortinget i dag hvor det bes om at det iverksettes egne insentiver og tiltak som sørger for klimavennlig rehabilitering, oppussing og oppgraderinger av både private boliger og offentlige bygg.

Tilpasning og oppgradering av boliger er også med på å støtte helse- og omsorgsmål hvor mennesker kan bo lengst mulig i hjemmene sine. Dette fremfor å bo på institusjoner når man blir pleietrengende.

– Byggenæringen bidrar til å holde hjulene i gang. Samtidig har samfunnet allerede målsetting om sirkulær økonomi, klima- og miljømål og helse- og omsorgsmål. Byggenæringen kan gjennom sitt omfang og tilstedeværelse i hele landet, være med på å både holde hjulene i gang gjennom krisen og også bygge landet for fremtiden, sier Sandnes videre.

BNL ber derfor om at det defineres og iverksettes insentiver og tiltak som sørger for rehabilitering, oppussing og oppgradering av private boliger og offentlige bygg basert på følgende: 

1. Forlenget levetid: Sirkulær økonomi forutsetter forlenget levetid på byggene.

2. Livsfaseboliger: Innsats for privat rehabilitering/oppgradering støtter overordnede samfunnsplaner og prinsipper i omsorgstrappen. Kommuner har helse- og omsorgsplaner og der oppgraderinger av eksisterende boliger vil støtte disse samfunnsmålene.

3. Energieffektivisering: Tilskudd fra Enova må ikke kun rettes mot total-rehabiliteringer, men også mot trinnvise forbedringer/oppgraderinger. Dette er viktig for å nå klima- og miljømål, også med tanke på en sosial profil der det ikke kun er de som har god råd til å ta alt på en gang som får støtte.
4. Privat rehabilitering av boliger: Gir muligheter for å iverksette raske tiltak som   ikke er søknadspliktige og som er viktige for å holde hjulene i gang gjennom krisen.

Disse tiltakene vil slik: 

– Rehabilitering av boliger og bygg treffer hele landet når det gjelder sysselsetting og mange yrkesgrupper. Vi tror slike tiltak og insentiver vil bidra til sysselsetting i hele landet . Byggenæringen inviterer til felles innsats og mobilisering for å skape aktivitet og berge arbeidsplasser nå, avslutter Sandnes.

Les brevet her