Byggenæringens Landsforening

Innhold

Oppstart i forhandlingene om asfaltoverenskomsten

Bilde fra oppstartsmøte asfalt

Fra oppstart i forhandlingene om asfaltoverenskomsten. Foto: BNL

Byggenæringens Landsforening (BNL) Norsk Arbeidsmandsforbund og Fellesforbundet startet forhandlingene i dag tirsdag 6. oktober for å forhandle frem en ny overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold.

Kravene fra begge parter ble utvekslet. Det er i utgangspunktet avsatt 2 dager til forhandlingene.

Bedrifter bundet av overenskomsten vil også få tilsendt tariffnytt på e-post. Vi oppdaterer også våre nettsider med informasjon om oppgjøret.