Byggenæringens Landsforening

Innhold

Overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold er vedtatt

Arbeidsmandforbundets og Fellesforbundets medlemmer har sagt ja til uravstemningen. NHO-bedriftene som er bundet av overenskomsten har også gitt sin tilslutning til oppgjøret. Det betyr at Overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold er vedtatt.

Oppgjøret er nå vedtatt.  76,66 stemte ja til årets oppgjør viser resultatet fra uravstemningen.

Protokoll for asfalt og veivedlikehold kan lastes ned her: Les protollen her

Lokale forhandlinger
Lokale forhandlinger kan igangsettes. Du kan lese mer om lokale forhandlinger her: https://arbinn.nho.no/arbeidsliv/lonn-og-tariff/lokale-lonnsforhandlinger/

Podcast
NHO har  laget en podcast om lokale forhandlinger hvor en av BNLs advokater Bjarne Brunæs deltar. For å høre på den må du logge deg inn på arbinn. Her er lenken: https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/for-medlemmer/podcast/

Det vil bli sendt ut nye overenskomster til de tariffbundne bedriftene så snart disse er ferdigstilt.

Les mer om tariffoppgjør på BNLs temaside her: https://www.bnl.no/arbeidsforhold/lonn-og-tariff/tariffoppgjor/