Byggenæringens Landsforening

Innhold

Følg anbefalinger for seriøs innleie - og still krav til dine underentreprenører om det samme

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Bildet er fra lanseringen av partenes anbefalinger for godt innkjøp av innleid arbeidskraft i byggenæringen 25. mai 2019.

Hovedregel i norsk arbeidsliv er fast ansettelse. Dersom man likevel har behov for å leie inn, er det viktig å kjenne sitt ansvar som en god bestiller. – Følg anbefalingene som BNL og Fellesforbundet har laget sammen for å sørge for seriøs innleie i byggenæringen, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Partenes anbefalinger for godt innkjøp av innleid arbeidskraft i byggenæringen ble presentert 25. mai 2019. Anbefalingene ble til gjennom forhandlinger hvor begge parter har hatt et felles mål om mer seriøs innleie i byggenæringen.

Kan sanksjonere

Arbeidstilsynet fikk fra 1. juli myndighet til å føre tilsyn med at vilkårene for innleie fra bemanningsforetak og kravet til likebehandling ved utleie av arbeidstakere er oppfylt.  Dette innebærer også at tilsynsmyndighetene får kompetanse til å gi pålegg og reaksjoner ved brudd på disse reglene.

– Ved å følge våre anbefalinger og opptre som gode bestillere overfor bemanningsbyråene, vil dette være et viktig bidrag til seriøsitetsarbeidet i byggenæringen, sier Steinar Krogstad, nestleder i Fellesforbundet.

Noen av de sentrale punktene i disse anbefalingene er: 

  • Innleide skal være ansatt i minst 80 prosent stillingsbrøk med forutsigbare arbeidsperioder
  • De innleiede på prosjekt skal ha fast ansettelse med garantilønn (lønn mellom oppdrag)
  • Bedre planlegging for økt forutsigbarhet
  • Grunnleggende HMS-opplæring for de som er leid inn
  • Tydelig definering av bosted for at de som har krav på dekning av reise, kost og losji får det

 Les anbefalingene her