10 grunner til å velge yrkesfag

Det nærmer seg for mange 10-klassinger og tid for å bestemme seg for videre skolegang. Det å velge yrkesfag gir mange fordeler, og her deler vi 10 gode grunner.

Fag- og svennebrev er de mest etterpsurte utdanningene fra BNLs bedrifter. Det viser også resultater både fra BNLs  fremtidsbarometer og NHOs kompetansebarometer hvert eneste år.

Framskrivninger fra SSB viser også at det vil være behov både flere med høyere utdanning og de med fagutdanning, spesielt innen helse, industri, bygg og anlegg og håndverk frem mot 2040. 

Kjenner du ungdom som går i 10-klasse og som skal velge videregående opplæring 1. mars 2023?

Del gjerne 10 gode grunner til å velge yrkesfag:

  1. Du skaper noe og ser konkrete resultater av det du gjør.
  2. Du kommer deg raskt ut i jobb.
  3. Du får lønn under utdanning.
  4. Du blir god til å løse problemer og jobbe selvstendig.
  5. Du får ferdigheter slik at du kan utføre arbeid med høy faglig kvalitet.
  6. Du står sterkt om du ønsker å starte egen bedrift.
  7. Du blir attraktiv for norske bedrifter. 
  8. Du kan få ansvar for å håndtere avanserte maskiner. 
  9. Du har over 200 yrker å velge blant.
  10. Du får mange muligheter til å utdanne deg videre. 

Les gjerne mer om hva du kan bli på utdanning.no og vilbli.no