Workshop for IA-bransjeprogrammet i bygg og anlegg

Nyhet, HMS

Publisert

Hjelmer

Workshop 10. desember på Næringslivets Hus. Illustrasjonsfoto.

10. desember inviterer BNL, Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund til workshop for IA-programmet i bygg og anlegg på Næringslivets Hus. Temaet er hvordan vi skal forebygge muskel- og skjelettdiagnoser.

10. des 2019Kl. 10:00–14:00
Næringslivets Hus, Majorstuen
Gratis
Påmeldingsfrist 5. desember

Bygge- og anleggsarbeidere ligger høyt på listen over sykefraværet som skyldes muskel- og skjelettdiagnoser. Det handler mye om tunge løft og ugunstige arbeidsstillinger.

– Bransjen har tatt et krafttak i forebygging av de akutte skadene. Nå ønsker vi å ta det samme krafttaket overfor de "langsomme" skadene, - det vil si de fysiske belastningene som fagarbeideren pådrar seg gjennom 10-15 år i bransjen og som ender med frafall, forklarer Thorkil Aschehoug, advokat og fagsjef HMS i BNL.

Og han får støtte fra Norsk Arbeidsmandsforbund. – Det er altfor få som holder hele yrkeslivet i denne bransjen, uttaler Steinar Rindhølen, forbundssekretær i forbundet og medlem av bransjeprogrammets styringsgruppe.

Gjennom IA-avtalens bransjeprogram har bygge- og anleggsbransjen nå fått bevilget over 30 millioner fra staten i perioden 2019-2022, nettopp for å forebygge sykefravær og frafall.

– Dette er en kjempesjanse hvor alle relevante aktører bør kjenne sin besøkelsestid, sier Edvard E. Sørensen, rådgiver i Fellesforbundet, og en av medlemmene i bransjeprogrammets styringsgruppe.

IA-bransjeprogrammet i bygg og anlegg skal blant annet ha fokus på hvordan man kan redusere tunge løft og ugunstige arbeidsstillinger gjennom bedre planlegging og organisering av arbeidet ute på bygge- og anleggsplassene. To virkemidler står foreløpig sentralt:

  • Digitalisering
  • Automatisering

– Gjennom økt bruk og videreutvikling av digitale hjelpemidler, som blant annet BIM, skal vi lettere kunne forutse og dermed forebygge unødig tunge løfteoperasjoner, sier Aschehoug.

Til workshopen 10. desember søker BNL, Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund etter personer som har erfart helsepotensialet som ligger i bedre organisering og planlegging på bygge- og anleggsplassene.

– Vi søker rett og slett etter folk i den spisse enden; fagarbeidere/operatører, baser, formenn, prosjektledere og andre som over tid har gjort seg ideer, tanker og erfaringer om dette temaet, forklarer Sørensen i Fellesforbundet.  – Vi må få frem de gode idene på hvordan belastende arbeidsoperasjoner kan gjøres på mer skånsom måte, skyter Steinar Rindhølen inn fra Norsk Arbeidsmandsforbund.

Sammen med de to arbeidstakerorganisasjonene har BNL den siste uken gått bredt ut til bedriftene i bransjen. -  Nærmest samtlige har vært veldig positive når vi henvender oss, forteller Aschehoug.

– Samtidig med denne invitasjonen ser vi også etter bedrifter – både håndverksbedrifter og entreprenører – som kan være med å delta i de kartleggingene og arbeidsstudiene vi skal i gang med på nyåret, forklarer Aschehoug. - Disse bedriftene vil få økonomisk kompensasjon for eventuelle tapte produksjonstimer som følge av deltakelse i bransjeprogrammet.

 – I tillegg skal det ikke gå upåaktet hen at man har bidratt i dette nasjonale helseløftet for bransjen. Det skal vi sørge for, avslutter BNLs HMS-sjef.