Årlig spørreundersøksle om lokale forhandlinger

BNL har denne uken sendt ut en kort spørreundersøkelse til daglig leder i bedrifter bundet av Fellesoverenskomsten for byggfag og Overenskomst for byggeindustrien.

For at vi skal ha et så godt grunnlag som mulig i neste års forhandlinger med Fellesforbundet er det viktig at så mange som mulig av dere som har mottatt undersøkelsen svarer.

Har dere spørsmål til undersøkelsen, ta kontakt med en av våre advokater. (Se kontaktinformasjon under)

Ta kontakt hvis du lurer på noe: