Byggenæringens Landsforening

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Spørreundersøkelse til medlemsbedrifter om digitalisering av tariffavtaler

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Det blir i de neste dagene sendt en spørreundersøkelse til medlemsbedrifter bundet av Fellesoverenskomsten for byggfag.

NHO ønsker å kartlegge ulike behov knyttet til bruk av og oppslag i tariffavtaler slik at det kan tilbys bedre og mer relevante tjenester til våre medlemmer.

BNL oppfordrer at så mange som mulig deltar i undersøkelsen og ser verdien av utvikling av nye digitale verktøy for bedriftene.