Byggenæringens Landsforening

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Svak vekst i et urolig marked

Nyhet, Tall og fakta

Publisert

Bilspeil og vintervei

Illustrasjonsfoto Unsplash

Produksjonen vokser og antall ledige stillinger øker, men arbeidsledigheten øker også og mengden innleie går ned. Les BNLs siste markedskommentar.

Markedskommentar fra Jomar Talsens Heggdal, fagsjef næringspolitikk i BNL.

Produksjonsveksten fortsatte i bygge- og anleggsvirksomheten i 3. kvartal 2019. Sesongjusterte tall viser en oppgang på 0,9 prosent fra forrige kvartal. Veksten kommer etter en oppgang på 1,9 prosent fra 1. til 2. kvartal.

Liten byggevarenedgang

Det innenlandske salget av byggevarer fra industrien hadde i oktober 2019 en liten nedgang på 0,8 % sammenlignet med 2018.  Det var like mange salgsdager i oktober 2019 som i oktober 2018.Betongbaserte byggevarer hadde en nedgang på 3,2 %, trebaserte produkter en nedgang på 1,2 % og øvrige byggevarer hadde en oppgang på 1,0 %.

Høy gjeldsgrad

Folk fortsetter å låne og unge tøyer strikken lengre enn tidligere viser tall fra Finanstilsynet. Boliglånsundersøkelsen 2019 viser en fortsatt økning i gjelds- og belåningsgraden blant låntakere som tar opp nye nedbetalingslån.  Mange låntakere har høy gjelds- og belåningsgrad, og andelen nye nedbetalingslån som gikk utover kravene i forskriften, økte fra 2018 til 2019.

Mange usolgte boliger

Ikke siden januar 2009 har det vært så mange usolgte boliger i markedet som ved utgangen av september, viser statistikk fra Eiendom Norge. Ved utgangen av september var det 17.774 usolgte boliger i Norge. Boligprisene sank med 1,1 prosent nominelt i september. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,2 prosent. Allikevel er boligprisene nå 2,6 prosent høyere enn for et år siden.

Fastrenten på vei ned

Fastrenten er på vei ned igjen etter at Norges- Bank justerte ned sitt langsiktige renteanslag. Fastrentene på nye boliglån falt med 0,08 prosentpoeng fra august til september 2019 til 2,72 prosent. Renta på nye boliglån i alt til husholdninger fra banker og kredittforetak var uendret på 2,87.

Mange ledige stillinger, men arbeidsledigheten øker

Det var ifølge SSB 900 flere ledige stillinger i Bygg og anlegg sammenlignet med forrige kvarta, men arbeidsledigheten økte allikevel fra 2,6 til 2,9 % i bygg og anlegg. Samtidig faller innleie til bygg og anlegg markant. Statistikken Fra NHO Service og Handel viser at det i Norge ble leid inn 15 prosent færre arbeidstimer til bygg i 3. kvartal enn i samme kvartal i fjor. I Oslo hvor graden av innleie til bygg har vært størst, faller markedet for innleie til bygg med hele 23 prosent.

 

Selskapsendringer
Flere selskaper har lagt frem resultat denne måneden, men omorganiseringen av eiendomseierskapet i Selvaag og varsel om planer om det samme hos Veidekke er kanskje de viktigste utviklingstrekkene. Både NCC, Skanska, NRC, AF, Veidekke, og Bravida har lagt frem tall, men det var JM med 9,1 % driftsmargin som også i denne runden var hadde høyeste margin.

Ta kontakt hvis du lurer på noe: