Statsbudsjettet 2020: Fossilfrie byggeplasser blir dyrere

Nyhet, Politikk

Publisert

Fossilfrie byggeplasser vil bli dyrere når avgiften på biodiesel økes. – Det vil heve terskelen for oppdragsgivere til å stille offensive miljøkrav. BNL etterlyser et budsjett som kombinerer gode løsninger for miljø og klima med verdiskaping og konkurransekraft, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Regjeringen fortsetter å øke bevilgningene til samferdsel, men når ikke målene i Nasjonal transportplan.

– I årene som kommer blir det viktig at utbyggingen av kollektivtransport opprettholdes. For å møte klimautfordringer og konkurransekraften må bo- og arbeidsmarkedsregioner knyttes tettere sammen. Dette vil være med på å skape fremtidens arbeidsplasser, sier Sandnes.

BNL mener det må bevilges mer til utbedring av flaskehalser for vare- og tømmertransport, samt at tiltak for bedre fremkommelighet for håndverksbiler.

Stortingets anmodning om en plan for energieffektivisering av bygg mangler.

– Målet om 10 TWh henger dermed i en tynn tråd. Regjeringen må gå fra ord til handling, og ikke skyve arbeidet foran seg, sier Sandnes.

Regjeringen svikter sine egne løfter om nedtrapping av skatt for arbeidende kapital.

– Et stort konkurransefortrinn for norsk næringsliv er stabile rammevilkår. Regjeringen løper fra sine egne lovnader. Det gjør det mindre attraktivt å investere i maskiner og utstyr, sier Sandnes.

Regjeringens forslag til budsjett inneholder lite som endrer rammevilkårene i boligmarkedet.

– Boligmarkedet er nå i balanse og vi forventer at regjeringen ikke endrer dette. Det betyr også at Finanstilsynets forslag om ytterligere innstramminger for boliglån skrotes og at dagens regelverk videreføres inntil videre, avslutter Sandnes.