Byggenæringens Landsforening

Innhold

Statsbudsjett 2020: Behov for målrettede lokale tilsyn

Nyhet, Politikk

Publisert

– Det er bra at regjeringen ønsker å motarbeide den useriøse delen av næringslivet, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Det foreslås 6 millioner kroner mer til Arbeidstilsynet for å følge opp og kontrollere utsatte næringer og virksomheter.
– Det er viktig at disse midlene brukes til målrettede risikobaserte tilsyn, sier Sandnes.

Kampen for et seriøst arbeidsliv krysser landegrenser. BNL mener det er bra at det bevilges penger til norsk deltagelse i Det europeiske arbeidsmarkedsbyrået (ELA).

– Det vil bedre samarbeid over landegrensene og styrket oppfølging av arbeidslivskriminaliteten.

Det legges også opp til å overføre skatteoppkrevingen til Skatteetaten. BNL mener det styrker rettsikkerheten for den enkelte skattebetaler og det sikrer lik behandling av like saker.

– Økt kompetanse hos skatteinkreverne er viktig for å forhindre skatteunndragelse. De 370 millionene regjeringen sparer på reformen må komme tilbake i lokalsamfunnene som forsterket innsats mot arbeidslivskriminalitet, avslutter Sandnes