Byggenæringens Landsforening

Innhold

Statsbudsjett 2020: Utdanning for omstilling

Nyhet, Politikk

Publisert

Bransjeprogrammet for bygg og industri styrkes med 5 millioner. – Bransjeprogrammet er i startgropen og det er svært bra at programmet gis økonomisk rom til å utvikles og utvides videre, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL.

Samfunnet endres stadig raskere og tilgang på kompetent arbeidskraft og midler til forskning og innovasjon skaper konkurransekraft og øker lønnsomheten, mener BNL.  – I et stramt arbeidsmarked blir dette enda viktigere, sier Leegaard videre.

Av 250 millioner til nye læremidler bevilges 15 millioner kroner til utvikling av læremidler det ikke er kommersielt grunnlag for utvikling av. – Det sikrer at elevene får mer oppdatert læremateriell når nye læreplaner skal innføres, sier Leegaard.

Regjeringen øker utstyrsstipendet til elever i videregående opplæring med 25 mill. kroner. Det betyr at bygg og anleggsteknikk og naturbruk får høyeste sats, og elevene på disse programmene vil få nesten 2 100 kroner mer i utstyrsstipend enn i dag. - Dette er svært positivt. BNL har flere ganger påpekt de høye kostnadene, sier Jørgen Leegaard.

Det skal bli enklere for voksne å få studielån også til etter- og videreutdanning.
– Byggenæringen har mange voksne arbeidstakere som trenger oppdatert og formalisert kunnskap. Endringen vil bidra til at flere tar mer utdanning.

Det er også foreslått 100 nye studieplasser innenfor høyere yrkesfaglig utdanning.  – Bedriftene får ikke tak i kvalifiserte arbeidstakere med høyere yrkesfaglig utdanning. 100 nye plasser er bra, men næringslivet har etterlyst en opptrappingsplan for flere studieplasser, sier  Leegaard.

Timesatsen for skattefunn økes fra 600 til 700 kroner. – Skattefunn er en svært god ordning som skaper innovasjon og forskning i byggenæringen. Denne endringen vil gjøre det mer gunstig for bedriftene å forske mer, avslutter Leegaard.