– En god mulighet til å bli et viktig løft for SMB-bedriftene

Nyhet, Offentlig anskaffelser, Politikk

Publisert

Jon Sandnes, adm. dir. mener den nye SMB-strategien må munne ut i tiltak for å bedre markedet for de seriøse bedriftene.

Regjeringens strategi for småbedriftene inneholder gode forslag for å bidra til å gjøre hverdagen enklere for små og mellomstore bedrifter (SMB), men det haster å komme i gang med tiltak for å øke markedet til de seriøse bedriftene, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

En strategi for SMB-bedriftene er viktig for byggenæringen som består av 55 000 bedrifter med under 50 ansatte. –Dette er hjørnesteinsbedrifter som bidrar til sysselsetting og verdiskaping, og rekrutterer fagfolk gjennom lærlingeordningen i hele landet, sier Jon Sandnes videre.


– Mål om heldigitale offentlige anskaffelser innen 2024 er positivt, men en stor utfordring for våre bedrifter har vært terskelverdiene og at anskaffelser under 1, 3 millioner ikke blir kunngjort.  BNL ønsker at det innføres en enkel kunngjøringsplikt i et Lille-Doffin for små anskaffelser over 100 000. Det vil bidra til å øke markedet for seriøse bedrifter, sier Sandnes, og legger til at BNL har utarbeidet et konkret forslag på hvordan en konkret kunngjøring kan se ut for byggenæringen.

– Videre er vi positiv til at regjeringen stiller krav til at kommunene må ta i bruk utviklede standardiserte behandlingssystemer for å få kuttet saksbehandlingstiden når det gjelder byggesøknader gjennom fellestjeneste BYGG.

Byggenæringen har et stort behov for fagarbeidere. Det er derfor avgjørende at antall studieplasser tilpasses næringslivets behov.

– Her må yrkesopplæringsnemndene i større grad få delta i arbeidet med dimensjoneringen av utdanningstilbudet i fylkeskommunene, sier Sandnes.

BNL mener det er bra at regjeringen i strategien slår fast at den vil redusere formuesskatten på arbeidende kapital ytterligere.  – Vi håper å se kutt allerede i forbindelse med statsbudsjettet for 2020, sier Sandnes.

– Dette må løfte arbeidet med digitalisering og standardisering av tjenester og tilgang til informasjon, for å øke markedet til de seriøse bedriftene, avslutter Sandnes.