Vi bygger småhus: Konferanse og markering 22. mai

Nyhet, Rekruttering

Publisert

Takket være et godt samarbeid mellom Entreprenørbedriftene og Oslo kommune er kurset blitt tilgjengelig for samtlige av Oslos ungdomsskoler.

"Vi bygger småhus" er gjennomført ved Oslos ungdomsskoler for andre år på rad. 800 niendeklassinger har i vår gjennomført kurset, som går over to hele dager og har vært holdt av instruktørteam bestående av fagarbeidere og lærlinger fra 15 bedrifter. EBA - Oslo og Akershus inviterer til konferanse og markering 22. mai på Næringslivets Hus.

Påmelding her

Program her

Gjennom prosjektet "Vi bygger småhus" tar Oslo kommune og entreprenørnæringen et felles løft for å øke interessen for og rekrutteringen til bygg- og anleggsfagene.

Instruktørteam fra 15 entreprenørbedrifter har gjennom våren holdt to dagers kurs for niendeklassinger ved 45 av byens ungdomsskoler, etter tilrettelegging av Osloskolen og opplæringskontoret Byggopp.

Til sammen 800 elever er med og bygger små hus, og blir kjent med fagarbeidere og lærlinger fra næringen.

22. mai er samtlige kurs gjennomført, og EBA Oslo, Akershus og Østfold (EBAO) og Oslo kommune ønsker å markere dette.

Både gjennom å dele erfaringer med andre kommuner og bransjer i og utenfor byggenæringen, og for å drøfte hva som skal til for å etablere og gjennomføre små eller store prosjekter på en god måte. Fra kommunenes, fra bedriftenes, og - ikke minst - fra ungdommens ståsted.

22.mai inviterer EBAO til markering for gjennomføringen av kurset med konferanse og påfølgende grillfest på Næringslivets Hus.

Småhusene vil stå utstilt i vestibylen tilknyttet konferansen, og elevene vil delta på eget program i tilstøtende møterom mens konferansen pågår. Etterpå serveres det grillmat i kantinehagen, hvor alle deltar sammen.

I tillegg til konferanse og markering, vil også fire elever og to instruktører stå i inngangspartiet og bygge et småhus, helt frem til Entreprenørdagen er gjennomført. Da som ønsker vil da kunne se hvordan skoleringen fungerer i praksis – fra start til ferdig hus.