Byggenæringens Landsforening

Innhold

Skjerper kampen mot kriminelle

Nyhet, Seriøsitet, Arbeidsliv

Publisert

Onsdag gikk det formelle startsskuddet for det internasjonale samarbeidet om felles tilsyn og utveksling av tilsynsinformasjon og erfaringer i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Arbeidsminister Anniken Hauglie, Jon Sandnes i BNL, Steinar Krogstad i Fellesforbundet og Trude Vollheim i Arbeidstilsynet hodt innlegg. Foto: Stean Offergaard, Byggeindustrien

BNL deltok i går på Arbeidstilsynets internasjonalt seminar om den norske modellen og trepartssammarbeid. Seminaret er startskuddet for et tettere internasjonalt samarbeid mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Sammen med blant andre Jon Sandnes i BNL, Trude Vollheim i Arbeidstilsynet og en rekke utenlandske representanter deltok Hauglie onsdag på et europeisk a-krim møte i Oslo.

– Jo mer vi vet om hverandres arbeidsformer, metoder og utfordringer, jo lettere blir det å ta de kriminelle aktørene som beveger seg over landegrensene. Vi er opptatt av å få ut god informasjon til andre land om norsk arbeidsliv, blant annet hvilke rettigheter arbeidsinnvandrere har og hvilke plikter de har, sier Hauglie til Byggeindustrien.

 Jon Sandnes i BNL  påpekte at modellen blant annet har vist seg å være effektiv for å sikre arbeidstakeres rettigheter og tryggere arbeidsmiljø. Overfor Byggeindustrien påpeker han at BNL har brukt mye tid på å utarbeide foreningens fire pilarer, som omfavner den norske modellen.

– Vi har prøvd å fange inn hjertet av den norske modellen. Den første pilaren er frontfagsmodellen, altså at konkurranseutsatt industri går foran og legger normen for lønnsdannelsen. Modellen krever høy organisasjonsgrad og høy legitimitet fra partene, som er den fjerde pilaren. De to andre pilarene er kanskje de viktigste med tanke på å bygge landet med kompetanse og kvalitet. Den ene er at vi må ha en lærlingordning og den andre er at vi må ha faste ansatte, sier han.

Sandnes sier det er kjempefint at aktører fra andre europeiske land ønsker å samarbeide med Norge.

Les hele saken hos Byggeindustrien her