Byggenæringens Landsforening

Innhold

SfS BA inviterer til stiftelsesmøte

Nyhet, HMS

Publisert

Trond Bølviken, styreleder i Stiftelsen Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg.

Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg inviterer alle interesserte parter til å være med som stiftere av Stiftelsen Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg.

Stiftelsen etableres med følgende formål:

Stiftelsens formål er å arbeide for en sikker og skadefri bygge- og anleggsnæring.  Arbeidet skal skje gjennom samarbeid og tillit mellom aktørene i næringen. Stiftelsen kan arbeide med problemstillinger knyttet til ulykker, arbeidsmiljø, helse, arbeidsrelatert sykdom/plager og seriøsitet.

Stiftelsesmøtet vil bli avholdt i september og det vil bli sendt ut egen invitasjon til stiftelsesmøte rett over sommeren. 

De som ønsker å bidra til opprettelsen av Stiftelsen Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) må hver betale inn en engangssum på kr 10 000,- som vil utgjøre stiftelsens grunnkapital.

Det vil selvfølgelig være mulig å delta i arbeidet uten å være en av stifterne, men vi både tror og håper at mange ønsker å bidra aktivt til at SfS BA kommer opp å stå som stiftelse, sier styreleder Trond Bølviken.  Gjennom aktivt å bidra til stiftelsens etablering gir stifterne tydelige signaler både innad i egen organisasjon og ut til markedet om at arbeid med helse, miljø og sikkerhet er viktig og at det må skje gjennom samarbeid om vi skal oppnå bedre resultater. 

Dersom du ønsker å være med som stifter av SfS BA kan du melde din interesse på https://sfsba.no   for å få tilsendt invitasjon til stiftelsesmøte, eller du kan kontakte daglig leder Lene Jønsson på e-post lj@sfsba.no eller tlf 930 96 184