Sommerjobb vekket interessen for byggenæringen

Publisert

Ingvild Storås, adm. dir i Baneservice. Foto: Lars Opstad.

Ingvild Storås hadde ikke veien klart staket ut da hun begynte på NTH, men spennende sommerjobber motiverte henne til å velge bygg- og anleggsbransjen.

Dette er et av intervjuene i en intervjuserie om kvinner som jobber i byggenæringen.

Du finner flere intervjuer her


Ingvild Storås, administrerende direktør i Baneservice (Norges største jernbaneentreprenør), vokste opp i Hardanger i en familie med to jenter.

– Det var aldri noe tema hjemme hos oss om hva som var kvinne og gutteyrker. Jeg likte realfag og dro til Trondheim for å studere på NTH (NTNU) etter videregående. Det at min søster allerede studerte der, gjorde at jeg hadde god kjennskap til studiestedet.

Hun begynte på Berg A, og hadde opprinnelig tanker om en jobb i oljesektoren som var i veldig fremvekst på den tiden, men valget falt i stedet på spesialisering innen ingeniørgeologi og anlegg. Jakten på en god case til diplomoppgave førte henne til Statens vegvesen og Vegdirektoratet. – De tilbød også sommerjobb, og så fikk jeg tilbud om jobb der etter at jeg hadde fullført oppgaven.

Hun ble ferdig med studiene midt i bankkrisen da det var store nedskjæringer i bransjen og vanskelig å få jobb og var derfor heldig som allerede var etablert i Vegdirektoratet, en stor arbeidsplass med mange spennende muligheter. Hun ble der i ulike stillinger i mange år.

– I den første jobben var jeg på anleggskontoret. I den jobben fikk jeg mulighet til å besøke store deler av landet og møte mange dyktige og engasjerte fagpersoner. Jeg var innom flere ulike stillinger, både faglige og administrative, og hadde i noen år blant annet koordineringsansvar for landsdekkende tunnelproduksjon i Statens vegvesen. Jeg hadde også en periode som produksjonssjef i Vestfold, med ansvar for entreprenørvirksomheten der.

Storås deltok deretter i omstillingsarbeidet i det som ble Mesta og ble ved etableringen av selskapet regionsjef for anlegg øst i Mesta, hvor hun hadde ansvar for de store anleggene på Østlandet, deriblant byggingen av E6 i Østfold. Hun har også vært i Block Watne som avdelingsdirektør.

– Det som jeg synes er fascinerende med å være i denne næringen, er å få være med på å utvikle landet. Når vi er ferdig med et prosjekt så er det til glede og nytte for mange, enten det er eksisterende infrastruktur som fungerer bedre eller nye prosjekter som fort ser ut som om de alltid har vært der.

Gjennom sitt yrkesliv har Storås hatt stillinger som har gitt mulighet til å jobbe med hele spennet fra å være ute i operativ virksomhet til lederoppgaver og politisk utvikling.

– Jeg har fått bred bransjeerfaring og jobbet mye med prosjekter for offentlige byggherrer. Og det var nettopp det som førte meg videre til Baneservice - som hun nå har ledet i snart syv år.

– Klart vi bør ha flere kvinner som bidrar til å forme omgivelsene! Flere jenter bør velge realfag også må alle vi som jobber i næringen bidra til å øke kjennskapet til bransjen og mulighetene som er her. 

Storås mener byggenæringen er en real og ujålete bransje for folk som liker å være med å ta i et tak.

– Det er en stor fordel å like å være i aktivitet, reise og ha varierte arbeidsdager.

Det er kanskje ikke helt overraskende at hun er glad i å gå på fjelltopper på fritiden.

– Det er nok vestlendingen i meg som gjør at jeg er så opptatt av fjell og utsikt. Jeg finner høyde både fascinerende og spennende, akkurat som byggenæringen, avslutter Storås.

 Dette er et av intervjuene i en intervjuserie om kvinner som jobber i byggenæringen.