Arendalsuka: - Svært gledelig revitalisering av seriøsitetsarbeidet

Nyhet, Arbeidslivskriminalitet

Publisert

AKtørene var samlet under Arendalsuka for å markere revitaliseringen av seriøsitetsprosjektet.

Seriøsitetsprosjektet i byggenæringen har vært en døråpner for både HMS-kort og Startbank. Nå gjenoppstår prosjektet i ny drakt innenfor Samarbeid mot svart økonomi.

Oppstarten ble markert og feiret med både snorklipp og kake under Arendalsuka torsdag.

- Dette er en gledens dag for byggenæringen. I 2002 etablerte BNL seriøsitetsforum der sentrale aktører ble invitert med. HMS-kortene er et ektefødt barn av det arbeidet som ble lagt ned, og Startbank er også noe av det som har sprunget ut av seriøsitetsforumet, sier Sandnes videre.

- Skal vi lykkes med dette viktige arbeidet fremover, så er både politikere, etater, bedrifter og organisasjoner nødt til å ha en felles virkelighetsbeskrivelse og en felles forståelse av hva som er problemet.

Sandnes peker på at alle partene i samarbeidet må være villige til å rydde opp i egne bo, og at kampen mot arbeidslivskriminalitet må skje med en felles front.

Både bedrifter og byggherrer må ansvarliggjøres.

- Vi må slutte å peke på hverandre, og tørre å adressere de tingene som er vanskelig. Men vi mener også, slik vi mente den gangen solidaransvaret ble innført, at solidaransvaret også bør gjelde byggherrene våre. Den eneste måten å lykkes på i arbeidet med arbeidskriminalitet på, er å danne en felles front, sa Sandnes.

Les hele saken på bygg.no