Byggenæringens Landsforening

Innhold

Nye satser for overenskomst for byggeindustrien

Nyhet, Lønn & Tariff, Lønnsoppgjør

Publisert

Torsdag 23. mai ble det holdt forhandlingsmøte mellom Fellesforbundet og BNL vedrørende regulering av satser i Overenskomst for byggeindustrien.

Partene viste til protokoll av 01.04.2019 mellom LO og NHO om mellomoppgjøret 2019 og tariffavtalens reguleringsbestemmelse for mellomoppgjør og samordnet oppgjør.  

Partene enige om følgende endringer i Overenskomsten for byggeindustrien:

§ 2-2 Lønn – garantert minstefortjeneste

1. Lønnssatser
Nye satser:
Nybegynner kr 182,29 pr. time
Etter ett år kr 185,72 pr. time

4. Ferievikarer 18-23 år
Ny sats kr 156,51 pr. time

§ 2-5 Lærlinger etter kunnskapsløftet

Nr. 2. Kunnskapsløftet lærlinger – avlønning
Lærlingers garanterte minstefortjeneste øker til:

3. året ny sats kr 78,04 pr. time

4. året ny sats kr 117,05 pr. time

§ 2-6 Unge arbeidere
Ny sats kr 127,31 pr. time.

§ 3-5    Skiftarbeid

Nr. 4 c Skifttillegg
Skifttillegget for 2. skift          ny sats 22,65   kr pr. time.
Skifttillegget for 3. skift          ny sats 29,29   kr pr. time.
Skifttillegget for helgeskift     ny sats 107,12 kr pr. time.

Ikrafttreden:
Alle lønnssatser gjøres gjeldende fra 1. april 2019. Dog gjelder de nye skifttilleggene fra vedtagelsen 23. april 2019.

Lenke til protokoll se under:

Ta kontakt hvis du lurer på noe: