Byggenæringens Landsforening

Innhold

Opptur med Opptrinn

Nyhet, Digitalisering

Publisert

Bilde av Sandnes, Jakobsen og Hjemdal

Jon Sandnes, Adm. dir. BNL, Geir Jacobsen konsulent i Initium som holder i prosjektet for Brønnøysundregistrene, og Tor Inge Hjemdal, adm. dir i DOGA i samtale om hvordan Opptrinn skal bidra til smart samhandling i byggenæringen.

– Byggenæringen og Norge kan spare enorme summer hvis vi utnytter det fulle potensialet som ligger i digitalisering og smart samhandling. Opptrinn skal bidra til å akselerere denne utviklingen, sier Jon Sandnes, adm. dir i BNL.

På DOGA 22. november var aktører fra næringen og myndighetene samlet for å snakke om muligheter og potensialet som ligger i et offentlig privat samarbeid; Opptrinn.

– Opptrinn er et nyetablert samarbeid mellom DOGA, Brønnøysundregistrene og Byggenæringens Landsforening (BNL) som skal identifisere forenklingsinitiativer for å ta ut potensialet som ligger i digitalisering og smart samhandling, forteller Lars Peder Brekk, administrerende direktør for Brønnøysundregistrene.

Mye analogt
Han peker på at til tross for at Norge er langt fremme på mange områder innen digitalisering, er det fortsatt mye som skjer analogt.

- Det er mange gode prosjekter og bedrifter som har kommet langt i å ta i bruk ny teknologi og digitalisere prosesser som gir bedre arbeidsflyt, tjenester og brukeropplevelse. Men utfordringen har hittil vært at digitaliseringen i stor grad skjer stykkevis og delt og ikke gjennom fellesprosjekter, offentlig og privat, hvor deling av data og kunnskap står i førersete. Dette er nødvending om vi skal sørge for å få en mer lønnsom næring som kan møte global konkurranse.

– Og det er her Opptrinn kommer inn. Opptrinn skal tilrettelegge for smartere samhandling mellom forvaltningen og BAE-næringen. Data kobles på nye måter slik at vi effektiviserer, men også skaper nye, bedre og enklere tjenester. I en aksjonsbasert arena kan næringen og offentlig forvaltning utforske muligheter i hele økosystemer, med fokus på hva brukerne trenger, hva teknologi kan by på, og hva organisasjoner kan levere sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i DOGA og initiativtaker til Opptrinn.

Informasjonsdeling er nøkkelen
Og hva betyr dette i praksis?  
–Jeg kan komme med et eksempel. En stor utfordring i byggenæringen er kampen mot useriøse aktører og arbeidslivskriminalitet. Det er blitt utredet og foreslått mange ulike løsninger for å kunne innhente tilstrekkelig informasjon om bedrifter, ansattes kompetanse eller hvem som har utført arbeid på en eiendom, dersom det ikke er søknadspliktig. Men til tross for at det offentlige har sittet på slik informasjon, har selve delingen stoppet opp av ulike årsaker. Dersom vi klarer å lage konsepter som kan løse slik informasjonsdeling, så vil mange brikker falle på plass i kampen mot useriøse aktører og kriminelle aktører, sier administrerende direktør i BNL, Jon Sandnes.

Forenkling av kjøp og salg av næringseiendom
Opptrinn skal bygge en portefølje av ulike prosjekter. I det første som nå settes i gang , skal man se på forenkling av kjøp og salg av næringseiendom, gjennom en selvbetjent meglerpakke. Data fra diverse offentlige registre, kartverket, kommunen med videre, skal kobles på nye og enklere måter til tomten og eiendommen.

Opptrinn skal være drevet av behovene i næringen, aktørene og brukerne og vi ser frem til spennende dialog om dette. Hvordan kan for eksempel BIM-modellen utnyttes bedre, hvilke oppgaver kan automatiseres, hvordan påvirker dette prosessene - eller hvilke nye forretningsmodeller kan dette skape, er noen av mulighetene som skal diskuteres, sier Hjemdal.

– Da DOGA og Brønnøysundregistrene kontaktet meg og fortalte om regjeringens forenklingsarbeid og deres ønske om et samarbeid med byggenæringen, opplevde jeg det som en skikkelig opptur. Ambisjonene i regjerningens forenklingsarbeid, er helt i tråd med våre ønsker om å gjøre næringen bedre til å dele viktig informasjon, avslutter Sandnes.