BNLs opplæringskonferanse 2019: Morgendagens fagutdanning

Publisert

BNLs opplæringskonferanse 2019: Caroline K. Nilsen, politisk rådgiver i BNL ledet konferansen i dag sammen med Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør. Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL åpnet dagen med å snakke om trendene som påvirker næringen.

Opplæringskonferansen samler rundt 50 ledere fra opplæringskontorene, fagansvarlige i bransjene og BNL på Lillestrøm 12. og 13. juni i 2019, hvor utdanningspolitikk og rekruttering står på dagsordenen.

BNLs  adm. dir. Jon Sandnes åpnet foredragsrekken med å tegne det store bildet. - Trender som digitalisering, bærekraft og det skrikende behovet for faglært arbeidskraft  preger næringen på ulike måter nå, og hvordan bedriftene svarer på dette fremover vil også være med å påvirke utviklingen når det gjelder rekrutteringen til vår næring. Her spiller opplæringskontorene en viktig rolle, sier Sandnes.

BNL har arrangert opplæringskonferanse for opplæringskontorene i mange år.

- Hensikten med konferansen er å bidra til å løfte fagutdanningen og gi det oppmerksomhet, samt å få gode diskusjoner og innspill i vårt utdanningspolitiske arbeid fra opplæringskontorene, sier Jørgen Leegaard, direktør for samfunnspolitikk i BNL.

Leegaard peker på at det er mange spennende prosesser pågående på utdanningsfronten. - Alt fra læreplanarbeidet, hvor også opplæringskontorene tungt  involvert, til Lied-utvalget og etablering av bransjeprogram for byggenæringen for å nevne noe, sier direktør for samfunnspolitikk Jørgen Leegaard i BNL.

Ny fylkesstruktur vil også få konsekvenser for videregående opplæring. Olav Horne som er ny sjef for fag og yrkesopplæringen ved Nye Viken var invitert til å informere om dette. 

- Viken vil romme 1/4 av Norges befolkning og vil være den største aktøren i fag- og yrkesopplæringssystemet i Norge. Det blir blant annet viktig å bygge gode systemer både for å sørge for god dialog med opplæringskontorene og at alle elevene blir fulgt opp godt, sier han.

Mine kunder handler hvitt!
Skatteetatens "Spleiselaget" deltok for å informere om Samarbeid mot svart økonomis tiltak rettet mot lærlinger og yrkeselever i byggenæringen.

- Det viktigste er at lærlinger skal ha gode argumenter om hvorfor man skal handle hvitt. Lærlingene er mest sårbare gjennom sin instruktør og gjennom ledelse i bedriften. Opplæringskontorene spiller også her en viktig rolle, sier Cathrine Jørgensen fra Skatteetaten.

Det er blant annet laget en egen plakat med alle argumentene, som alle opplæringskontor kan få ved å henvende seg til Spleiselagets sekretariat.

- Vi vet at opplæringskontorene er flinke til å implementere gode holdninger og ønsker derfor et samarbeid med dere rundt dette, sier Jørgensen.

Rekruttering av kvinner
Bare 2 prosent av fagarbeiderne i byggenæringen er kvinner. 

- Dette må vi gjøre noe med og opplæringskontorene spiller også her en viktig rolle. Arrangementet ble avsluttet med en miniworkshop hvor opplæringskontorene ble invitert til å komme med innspill til hvordan vi skal få flere jenter til å bli interessert i våre fag, sier Leegaard.

Politisk rådgiver Caroline K. Nilsen i BNL har vært ansvarlig for å sette sammen årets program sammen med fire representanter fra opplæringskontorene . I dag ledet hun konferansen. – Jeg er fornøyd med dagen og alle de gode diskusjonene som har foregått rundt bordene. Dette er svært nyttig videre i vårt kompetansepolitiske arbeid, avslutter Nilsen.