Ønsker flere fagfolk

Foto: BOV.

BOV (Bygg og Ventilasjon) holder til på Toppemyr i Åsane utenfor Bergen. Daglig leder Erling Solhaug er stadig på jakt etter faglært arbeidskraft og ønsker gjerne flere kvinner.

Erling Solhaug, daglig leder i BOVBedriften ble startet i 1982 hvor utgangspunktet var tradisjonelt kobber- og blikkenslagerarbeid. Jobber nå hovedsakelig med fasader/utvendig blikkenslagerarbeid, ventilasjonsentrepriser og produksjon av tynnplater.

– Vi har god ordrereserve, men opplever store forskjeller innenfor de ulike Fagområdene. Det er per nå vanskeligere å tjene penger på rene ventilasjonsjobber. Her er det utviklet seg et marked med høy konkurranse og prispress, sier Erling Solhaug.

Det er bedre marginer på arbeid med fasader, tak og tradisjonelt blikkenslagerarbeid, kan Solhaug fortelle.                                                                                                               

Kontinuerlig jakt etter folk

Det er også knapphet på faglært arbeidskraft.

– Vi bør ligge på rundt 90 til 100 personer så vi trenger rundt fem årsverk til i år. Jeg synes det er synd at det ikke er flere som ønsker å velge et yrke hvor man kan være kreativ og skape noe, sier Solhaug.  

Siden det er krevende å få tak i riktig kompetanse blir rekruttering noe bedriften jobber med kontinuerlig.

– Vi merker også nå i disse dager også en konkurranse fra offshorenæringen år det gjelder arbeidskraft. Bedriften har også mål om å ha minimum 10 prosent lærlinger.

BOV er opplæringsbedrift innenfor Ventilasjon og Blikkenslagerfaget og for Platefaget.

Flere kvinner
I dag har bedriften 12 kvinner – to produksjonsledere, tre i prosjektledelse og fire prosjektassistenter.

– Vi ønsker å få flere kvinner men det er vanskelig å få tak i. VI vet det bidrar til å skape et bedre arbeidsmiljø, sier han.

Solhaug vil trekke frem egne ansatte som bedriftens sterkeste konkurransefortrinn.

Vi har mange flinke folk. Også holder vi det vi lover, leverer kvalitet, og har økonomi til å gjøre opp for oss og følge opp hele veien om noe skulle gå galt, sier Solhaug.

God effekt av ny teknologi

Bedriften har tatt i bruk en del nye digitale verktøy som timeregistrering på telefonen, nytt KS-system og BIM.

– Jeg opplever at dette forenkler og vi går også gode tilbakemeldinger fra kunder. Samtidig er jeg opptatt av at vi ikke begynner med for mange nye ting samtidig. Viktig å få med seg alle når nye systemer osv. blir implementert avslutter Solhaug. 

Dette intervjuet ble først publisert i BNLs Fremtidsbarometer 2019