– Offentlig anskaffelser er en viktig nøkkel for et bærekraftig samfunn

Nyhet, Bærekraft, Offentlig anskaffelser

Publisert

– Offentlige anskaffelser viser hva som er mulig og setter standarden for annet næringsliv. Derfor er det spesielt viktig med høye ambisjoner slik at vi skaper et samfunn som er bærekraftig sosialt, økonomisk og for miljøet, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

BNL mener at man skal bestille med sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft.

– Offentlige anskaffelser legger rammene for fremtidens samfunn. Samtidig er det offentlige den største kunden til byggenæringen. Et godt og bærekraftig sluttprodukt handler ikke bare om anskaffelsesprosessen, men også om hvilke ringvirkninger anskaffelsen skaper, sier Sandnes videre.

Til høsten skal hevingen av nasjonal terskelverdi i anskaffelsesregelverket evalueres.

– BNL støtter dette, men mener at mye løses med etablering av LilleDoffin, med næringsspesifikke tilpassinger. Det vil sikre markedsadgang for mange små og mellomstore bedrifter og må etableres raskt, sier Sandnes.

Sandnes påpeker at LilleDoffin sikrer seriøse anskaffelser også under terskelverdi, samtidig som det stiller nødvendige krav til digitalisering av anskaffelsesprosessen.

BNL deltok i dag på høring. Les hele notatet som ble lagt igjen til komiteen hvor BNL også krever digitale anskaffelser og mer opplæring av bestillere her.