Byggenæringens Landsforening

Innhold

– Svært positivt med nytt praktisk håndverksfag som valgfag

Nyhet, Utdanning

Publisert

– BNL er svært positiv til det nye praktiske håndverksfaget som nå skal prøves ut i ungdomsskolen, sier Jørgen Leegaard, direktør for samfunnspolitikk i BNL.

Praktisk håndverksfag blir innført som nytt valgfag i ungdomsskolen, melder Kunnskaps og integreringsdepartementet. Målet er ifølge departementet å gi elevene erfaringer med ett eller flere håndverk.

Det er flott at det legges bedre til rette for at ungdom skal bli bedre kjent med håndverksfagene, sier Leegaard videre. Vi har sterkt behov for at flere velger våre fag, og håper dette kan bli en god arena til å synliggjøre håndverksfagene bedre., sier Leegaard.

Det nye valgfaget; praktisk håndverksfag, har noen likhetstrekk med dagens valgfag design og redesign, men det er lagt mer vekt på at elevene får øve og oppleve mestring innenfor et håndverksområde. Elevene skal bli i stand til å møte nye utfordringer og samtidig videreutvikle de ferdighetene de for eksempel lærer i kunst og håndverk.

BNL har lenge jobbet for at det skal bli mer mulighet for å utøve praktiske fag tidligere i skoleløpet. Vi synes også det er spennende med lokalt samarbeid med bedrifter og at elevene gjennom dette gir de bedre kjennskap til arbeidslivet, avslutter Leegaard.

Ta kontakt hvis du lurer på noe: