Byggenæringens Landsforening

Innhold

Lønnsoppgjøret 2019: Nye satser overenskomst for Asfaltarbeid og veivedlikehold

Nyhet, Lønn & Tariff, Lønnsoppgjør

Publisert

Asfalt

Foto: Mesta

Norsk Arbeidsmandsforbund, Fellesforbundet og BNL hadde fredag 3. mai et møte vedrørende innregning av tillegg i forbindelse med årets mellomoppgjør.

Partene viser til protokoll av 01.04.2019 mellom LO og NHO om mellomoppgjøret 2019.  

I dette oppgjøret er det gitt kr. 2,50 pr. time som generelt tillegg fra 1. april til alle arbeidstakere omfattet av Overenskomsten for Asfaltarbeid og Veivedlikehold  

Lønnsbestemmelser:  

I henhold til LO – NHO protokollen vil satsene i § 2- 1 med virkning fra 1. april 2019 øke med kr. 2,50. 

Satsene blir:  

  • § 2 -1 (1) Øvende arbeidstakere lønnes med minst kr. 198,02 pr. time. 
  • § 2- 1 (2) Arbeidstakere med yrkeserfaring lønnes med minst kr. 190,74 pr. time 
    • § 2 -1 (3) Arbeidstakere over 18 år uten yrkeserfaring lønnes med minst kr. 184,50 pr. time 

Tilpasning av statistikkbaserte satser: 

Bilag, 7, Godtgjørelse for helligdager og 1. og 17.mai, B- ordningen for asfaltarbeid og veivedlikehold. 

Arbeidsgiver avsetter fra 1.mai 2019 til 31. april 2020 et beløp for hver arbeidet time på:   

kr. 10,69 pr. arbeidet time på voksne arbeidstakere. Som reguleringsgrunnlag for avsetningsbeløp benyttes gjennomsnittstimer teoretiske tall mulige arbeidstimer de siste 7 år.  

Ta kontakt hvis du lurer på noe: