Lønnsoppgjøret 2019: Nye satser i Fellesoverenskomsten for byggfag

Publisert

I forbindelse med mellomoppgjøret 2019 forhandlet Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening 30. april om innregulering av satser på Fellesoverenskomsten for byggfag.

Les protokollen med alle de nye satsene her.

Bedriftene innenfor byggfag kan dermed gå i gang med de lokale forhandlingene. Vi minner om at man også i år forhandler lokalt på grunnlag av den enkelte bedrifts økonomiske virkelighet.

Når det gjelder allmenngjøring av de nye minstelønnssatsene,  er dette foreløpig ikke foretatt, og vi må derfor komme tilbake med informasjon om dette når det er på plass.

Ta kontakt hvis du lurer på noe: