Byggenæringens Landsforening

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Hvor er kvinnene i byggnæringen?

Nyhet, Tall og fakta, Utdanning, Arbeidsliv

Publisert

Forsiden av rapporten.

BNL har laget ny rapport om kjønnsforedelingen i byggenæringen.

BNL har samlet statistikk om kjønnsfordelingen både i utdanningsløpet og i arbeidslivet i en ny rapport. Vi presenterer også tall fra vår siste medlemsundersøkelse Byggenæringens Fremtidsbarometer 2019 hvordan det ligger an i våre bransjers medlemsbedrifter.

Næringen er avhengig av mangfold og å være en attraktiv arbeidsgiver for alle talentene og ikke bare menn. Vi har et stort kvinneunderskudd i byggenæringen på alle nivåer.  Hva skal til for å styrke likestillingen i arbeidslivet, trekke flere kvinner til vår næring, og bedre kvinners representasjon i ledelse og styre?

30. januar 2019 inivterte BNL til en samling for ledere i byggenæringen, HMS-ansvarlige og alle andre som er interessert og som har innspill til dette temaet. Målet med konferansen har vært å stake ut en kurs, og gi BNL anbefalinger på hvordan vi skal både rekruttere flere kvinner, holde på kvinnene og ikke minst bidra til å synliggjøre mulighetene som ligger i en næring som har stort behov for arbeidskraft. 

Denne rapporten danner et grunnlag på hvordan nåsituasjonen er for de ulike lærerfagene og yrkene, samt i hvilken grad bedriftene er opptatt av denne problemstillingen.