Ni forslag til digital sikkerhet

Nyhet, Arbeidslivskriminalitet

Publisert

Illustrasjonsfoto mann og datamaskin

Illustrasjonsfoto.

Bedrifters vern mot digitale trusler er et av temaene som tas opp på årskonferansen "Vi og verden". I den forbindelse kommer NHO med forslag til ny politikk for digital trygghet.

Digitale trusler er blitt en del av hverdagen til norske bedrifter, og mange er usikre på hvordan de kan heve forsvarsverket. Karl Inge Rekdal, leder for forumet for små og mellomstore bedrifter i NHO, forteller i en sak til VG at bedrifter av denne størrelsen har færre ressurser, og de samme personene må fylle flere roller samtidig.

Slik øker du den digital sikkerhet for din bedrift.

Trenger samarbeid mellom bedrifter og myndigheter

– Bedriftene kan gjøre mye, men det er når vi får til et samarbeid mellom myndighetene og næringslivet, at vi sammen kan gjøre et løft for den digitale sikkerheten i Norge, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO.

Han stiller i et intervju i VG spørsmål ved om vår høye grad av tillit kan gjøre at vi venter lenger enn vi bør med å ta forhåndsregler.

Les mer: - Nordmenn er naive.

Må ikke frykte teknologien

Almlid er også opptatt av at vi ikke må bli skeptiske til teknologien i frykt for at vi ikke har kontroll over sikkerheten.

– De fantastiske mulighetene for å gjøre ting smartere og enklere som digitaliseringen fører med seg for individer, bedrifter og samfunn, har en potensiell nedside som vi er nødt til å ta på alvor. Svekket tillit til digitale løsninger vil kunne redusere bruken av de digitale løsningene med størst potensial, og dermed føre til tap av gevinster for nærings- og samfunnsliv. Myndighetene og bedriftene har derfor felles interesse i å bevare tilliten til de digitale systemene, sier han.

Dette er NHOs ni forslag for økt digital sikkerhet:

  1. Utvikle og gi tilgang til verktøy med enkle kjøreregler og sjekkliste for enkel "helsesjekk" av den digitale sikkerheten tilpasset små og mellomstore bedrifter.
  2. Stille krav om minimum standard for cybersikkerhet fra leverandører ved offentlige anskaffelser
  3. Styrke utveksling av trusselvurderinger og annen sikkerhetsinformasjon mellom myndigheter og næringsliv for å avverge ondsinnede angrep
  4. Styrke utdannelsen i cybersikkerhet som eget fagområde
  5. Integrere cybersikkerhet og kildekritikk i digital breddekompetanse i utdanningsløpet
  6. Vurdere relevante tiltak for å redusere falske nyheter
  7. Stimulere næringsutvikling og virkemidlene innenfor forskning og innovasjon i cybersikkerhet
  8. Norge bør engasjere seg i det internasjonale arbeidet med politikk- og standardutvikling innenfor cybersikkerhet.
  9. Trygge nasjonale interesser og IKT-sikkerhet gjennom aktiv utenriks- og sikkerhetspolitikk.