Byggenæringens Landsforening

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Gi tilbakemeldinger til NHO ved å svare på medlemsundersøkelsen

Nyhet, Tall og fakta

Publisert

Det er viktig for NHO å få tilbakemeldinger fra medlemmene om hvordan de opplever medlemskapet og hvordan NHO kan bli bedre. Hvert annet år gjennomføres det derfor en medlemsundersøkelse.

Sist denne undersøkelsen ble gjennomført var høsten 2017 og på bakgrunn av hva dere medlemmer fortalte oss da, ble det gjort flere grep og prioriteringer i NHO. Vi har blant annet styrket vårt arbeid med SMB-medlemmene våre, og med medlemstjenesten Arbinn.

Undersøkelsen sendes i disse dager ut til alle medlemmene i NHO. Se etter undersøkelsen i din innboks.

Vi håper at mange bruker denne muligheten til å gi oss tilbakemelding og tar seg tid til å svare på spørsmålene.