Byggenæringens Landsforening

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

NHOs HR-dag 2019

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Årets HR-dag avholdes torsdag 19. september. Der skal vi bidra til at du som arbeider innen HR-området får faglig påfyll, muligheter for nettverksbygging og inspirasjon for å bidra til enda bedre resultater og utvikling i egen bedrift.

Det snakkes mye om livslang læring og et arbeidsmarked i endring. Nettopp dette blir et av hovedtemaene på HR-dagen. Vi vil spesielt se på tema rundt endring og kompetanseutvikling. Vi går nærmere inn på samarbeidet mellom ledere og tillitsvalgte og om hvordan man unngår å bli motparter i endrings- og omstillingsprosesser.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie kommer og vil snakke om noen av regjeringens viktigste satsingsområder på arbeidslivsfeltet, som inkluderingsdugnaden, den nye IA-avtalen og sysselsettingsutvalget.

I tillegg til innlegg i plenum, kan du velge to foredrag/workshops som er spesielt relevante for din organisasjon og arbeidshverdag:

  • Ny IA-avtale og forebyggende arbeidsmiljø
  • Konflikthåndtering
  • Rekruttering
  • Lønnssystem
  • Krav til forsvarlig saksbehandling i nedbemanning
  • Målrettede tiltak for å bedre kjønnsbalansen på alle nivåer i bedriften

Velkommen til NHOs HR-dag 2019

Interessert i informasjon om stand på dette arrangementet? Meld deg på her eller send en epost til line.aver@nho.no