Byggenæringens Landsforening

Innhold

Rockwool vant Næringslivets klimapris 2019

Nyhet, Klima

Publisert

Næringslivets klimapris 2019 gikk til ROCKWOOL for elektrifiseringen av sin steinullfabrikk i Moss. Fabrikken kutter CO2-utslippene med 80 prosent, og reduserer avfall til deponi med 95 prosent. Prisen ble delt ut på Zerokonferansen av NHO, NTNU og ZERO.

To av tre av de nominerte var BNL-bedrifter. 


To av de tre nominerte til Næringslivets klimapris 2019 er medlemmer i BNLs bransjer. – Det er spennende og velfortjent at både Rockwool og Veidekke var nominert, og vi gratulerer Roockwool med prisen, sier Rannveig R. Landet, direktør for miljø og energi i BNL.

De tre nominerte bedriftene var:

 

Plug

Plug er nominert for sitt nybrottsarbeid og etablering av forretningsmodell for utbygging av ladeinfrastruktur for elektrifisering av sjøtransporten. Plug er et samarbeid mellom BKK og Bergen Havn for å utvikle, bygge og drifte anlegg som skal forsyne skip med ren energi, med mål om en fullelektrifisering av Bergen Havn. Der bygger de nå Europas største landstrømanlegg for cruise som skal komme i drift i 2020, med en investering på 120 millioner kroner. De er også pådriver for etablering av ladeinfrastruktur i flere havner, og skal bygge landstrømsanlegg for cruise i Ålesund. Til nå har det manglet aktører som bygger ut ladeinfrastruktur til sjøtransporten, et område som står foran store investeringer. Her tar Plug og eierne BKK og Bergen Havn en ledende rolle.

 

Rockwool

Rockwool er nominert for å elektrifisere steinullfabrikken sin i Moss. Fra å bruke koks i produksjonen skal Rockwool nå installere en ny elektrisk smelteovn. Et stort CO2-utslipp i Norge blir da redusert med 80 prosent. Den nye fabrikken skal også redusere avfallet med 90 prosent og legger til rette for å ta i bruk resirkulert steinull i ny produksjon. Teknologien Rockwool nå utvikler kan taes i bruk 20 andre Rockwool-fabrikker verden over. Prosjektet er et viktig skritt for at Rockwool skal nå sitt mål om å avkarbonisere hele produksjonen sin.

 

Veidekke

Veidekke har som Norges største entreprenør over lang tid jobbet med å få ned klimafotavtrykket i sine prosjekter. Ved byggingen av veistrekningen Arnkværn – Moelv har Veidekke kommet med løsninger som har redusert CO2 utslippene med 40 prosent fra bygging og planlagt for 75 prosent CO2 reduksjon ved drift av veien. Veidekke har også gått foran i produksjon av mer klimaeffektiv asfalt hvor man har byttet ut petroleumsgass (LPG) med trepellets til oppvarming i produksjonen. Dette har kuttet utslippene med 90 prosent. Veidekke har også gått foran i arbeidet med fossilfri anleggsplass.

 

Prisen er et samarbeid mellom NHO, NTNU, og ZERO, og deles i år ut for 6. gang. Les mer om prisen her. https://zero.no/naeringslivets-klimapris-2019-apent-for-nominasjoner/