Innspillsmøte NTP: Vi må ha en bevisst statlig bestiller

Nyhet, Samferdsel

Publisert

Jon Sandnes

– Vi må ha en bevisst statlig bestiller som stiller krav om klima, bærekraft, digitalisering og seriøsitet. Utbyggingen må skje helhetlig og sammenhengende, men ikke gjennom så store kontrakter at norske entreprenører ikke har mulighet til å delta i konkurransen, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Tirsdag 5. november inviterte samferdselsminister Jon Georg Dale møte næringslivet og interesseorganisasjoner for å høre hvordan de mener NTP kan bidra til å øke konkurransekraften og nå andre mål i samferdselspolitikken. Adm. dir. Jon Sandnes fra BNL deltok på møtet og fikk anledning til å komme med noen innspill.

– Samferdselsinvesteringene skal utover å levere infrastruktur, skape nye arbeidsplasser der man tar i bruk ny teknologi, digital planlegging og prosjektering før det bygges - samtidig med at vi må nå klimamålene. For å kunne bidra med løsningene og investeringer, trenger næringslivet forutsigbarhet, sier Sandnes videre.

Et av Sandnes hovedpoeng var at Stortinget og regjeringen må ha tydelige næringspolitiske ambisjoner for verdiskapning i samferdselssektoren.

– Norske entreprenører kan levere hvis de har forutsigbarhet og kontraktene er innrettet slik at det er mulig for norske entreprenører å delta i konkurransene. Størrelsen på prosjektene er viktig, men det er også risikodeling og kompleksitet. Det som er sentralt, er hvilken risiko bedriftene må påta seg og hvordan den kan håndteres, sier han.

Sandnes peker på at skal nye arbeidsplasser skapes, må man kunne delta i konkurransen på like vilkår – og ikke bare på de store anleggsprosjektene, men også næringslivets mulighet til å frakte varene sine ut til markedene.

– Da må vi gjennomføre bruprogrammet for å fjerne flaskehalser på fylkesveinettet og åpne flere strekninger for modulvogntog. Vi må også redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene slik at transporten blir mer kostnads- og miljøeffektiv. Samtidig er det viktig at vi får en fornuftig fordeling av godstransporten mellom jernbane og vei. Jernbanen er viktig for bl.a. tømmerleveranse for treindustrien, sier han.

Les hele notatet her