Stangeskovene Erik Toverud.

Merker stor etterspørsel etter råstoff

portrett

Per Morten Wangen, daglig leder i Eidskog Stangeskovene.

Forventningene til 2019 er at det sklir litt sidelengs. – Det norske markedet er stabilt, men eksportmarkedet råder det mer usikkerhet rundt, sier daglige leder Per Morten Wangen i Eidskog Stangskovene.

Eidskog Stangeskovene AS produserer trelast av gran til ledende kunder i Østlandsområdet og på eksport. De har to fabrikker på Vikodden i Aurskog (Akershus) og på Skotterud i Eidskog (Hedmark). Hovedkontoret ligger på Skotterud.

Wangen forteller at det har vært godt trelastmarked de siste årene, men de merker at det er økt usikkerhet knyttet til markedsbalansen for eksport. Det knytter seg også spenning til hva som skjer med Storbritannia.

– Vi håper at det går seg til, og at det blir en ordning som fungerer også etter et eventuelt Brexit. England er et viktig marked for bransjen, sier han.

Merker konkurransen internasjonalt

– Vi er avhengig av råvaremarked på tømmer. Der opplever vi en tiltagende kamp. Etterspørsel etter tømmer og råstoff er svært aggressiv og krevende, sier Wangen.

Flis har det vært lav etterspørsel etter i mange år. – Nå går prisene etter flis opp på grunn av økende interesse for produksjon med dette som råstoff, blant annet av pellets og biodrivstoff, sier han.

Bedriften merker også interessen for massivtre og annen byggteknologi som bidrar til økt omsetning av tre generelt.

Ønsker lærlinger
Eidskog stangeskovenes fabrikker er hjørnesteinsbedrifter og arbeidskraften har vært stabil de siste årene. De ønsker å få inn lærlinger.

– Vi har ingen lang lærlingetradisjon og mangler et bransjespesifikt tilbud, men ser til de som kommer fra TIP- eller automasjonsløpet, men det oppfyller ikke helt så vi er avhengig av opplæring i bedriften.  Flertallet av de ansatte i vår produksjonen har fagbrev, og dette ønsker vi å videreføre og styrke.

Bryte opp monokultur
Stangeskovene ønsker å få kvinner inn i produksjonen og opplever at kjønnsbalanse er positivt for fordi det bryter opp monokulturen. – Vår erfaring er også at kvinner som har vært i produksjon har spesielt anlegg for nøyaktighet og generelt bidrar positivt i arbeidsmiljøet sier Wangen.

Bedriften bruker ofte eget nettverk og sosiale medier for rekruttering.

– Vi har erfaring med å rekruttere inn bekjente fra de som allerede jobber hos oss, avslutter Wangen.

Dette intervjuet ble først publisert i BNLs Fremtidsbarometer 2019