Byggenæringens Landsforening

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Markedskommentar for oktober: Stille før stormen?

Nyhet, Tall og fakta

Publisert

Jomar Talsnes Heggdal, fagsjef næringspolitikk BNL

Jomar Talsnes Heggdal, fagsjef næringspolitikk BNL. Foto: Moment Studio.

Først og fremst er det en stabil utvikling på de fleste områdene. Renten holdes i ro, ledigheten stabiliserer seg lavt og Norge opplever grei vekst. Vil dette fortsette?

Veidekke har kommet med ny rapport hvor de spår 0- vekst i anleggsmarkedet i 2020. De spår ny korreksjon, minus 9 prosent, i boligmarkedet i 2020. Offentlige yrkesbygg vokser, men det er helse som skaper vekst. Veidekke tror kommunene vil stramme inn. Det svært pedagogiske markedshjulet deres illustrerer at "Alt" er på topp, eller over toppen. Det eneste hvor de vurderer som fortsatt litt oppside er anleggsmarkedet i Danmark og Sverige.

Tidligere i verdikjeden har Arkitektbedriftene også publisert tall som viser en nedgang i aktiviteten.  De meldte at for Norge, som lenge har hatt en oljefyrt vekst godt over det internasjonale nivået, er den nye virkeligheten at vi må tåle en utvikling i takt med resten av verden.

OBOS meldte at prisene deres gikk opp for fem måneder på rad i september (men fall i oktober), mens Eiendom Norges prisstatistikk viste at korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,2 prosent. I deres tall er boligprisene nå 2,6 prosent høyere enn for et år siden. SSBs prisindeks for brukte boliger viste på sin side at de sesongjusterte prisene på eneboliger og småhus steg med 0,9 prosent, mens prisene på blokkleiligheter steg med 0,8 prosent.

Boligprodusentenes Forening varslet moderat salg og svak igangsetting viser et avdempet boligmarked i september, men at i sum har salget i 2019 holder seg ganske likt med 2018. For perioden januar til september er det solgt 1 % færre boliger enn i samme periode i 2018. SSBs byggearealstatistikk viste samtidig en økning på 4 % i antallet igangsettingstillatelser innvilget, men nedgang i antall m2 som ble innvilget.

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge steg 0,7 prosent i perioden juni-august, sammenliknet med mars-mai, viser sesongjusterte tall. Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,5 prosent fra september 2018 til september 2019, mens KPI-JAE økte 2,2 prosent i samme periode. Norges- Bank hold styringsrenten stille. Både NAV og AKU melder om flat utvikling i arbeidsledigheten.

Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 5,8 prosent fram til utgangen av september, opp fra 5,5 prosent måneden før. Husholdningenes innenlandske lånegjeld utgjorde 3 593 milliarder kroner ved utgangen av september. Tolvmånedersveksten var 5,1 prosent fram til utgangen av september, ned fra 5,2 prosent måneden før. Dette bidrar trolig at Siv Jensen ikke strammer ytterligere inn i lånemarkedet, og dermed ignorerer finanstilsynets råd. Hun hører mer på Norges- Bank og byggenæringen.