Markedskommentar mai: Knapphet på arbeidskraft

Nyhet, Kommentar, Tall og fakta

Publisert

Plasseringen av påsken ødelegger litt for de ulike månedstallene i april, men det sterkeste signalet fra tallene i aai er at knappheten på arbeidskraft øker ytterligere. Flere ledige stillinger, lavere arbeidsledighet og økt aktivitet fører til at 14 300 arbeidsplasser står tomme i bygg og anlegg. Det hindrer videre vekst.

Byggevaresalget var svakt i april pga. av påsken, men sett under ett var det innenlandske salget av byggevarer fra industrien 1. tertial vært svært sterkt, viser tall fra Byggevareindustriens forening. April 2019 ned med 8,5 % sett i forhold til i 2018. Øvrige byggevarer hadde en nedgang på nær 10 %, betongbaserte på ca. 7 % og trebaserte på ca. 9 %.

Boligprisene fortsetter sin relativt stabile utvikling, selv om det er noen svigninger på så korte perspektiv som fra måned til måned. OBOS meldte om fall på 2,1 % i Oslo i april. Eiendom Norge rapporterte at Boligprisene steg med 0,8 prosent nominelt forrige måned. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene uendret. Boligprisene var i april 2,2 % høyere enn på tilsvarende tid i 2018.

Til tross for gode økonomiske tider, er det færre som eier sin egen bolig. Andelen husholdninger som eier egen bolig har falt de siste årene. Nedgangen er størst blant husholdninger med utsatt økonomi. 76,8 % av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken.

Til tross for sen påske havnet salget av nye boliger bare 6 % lavere enn april i fjor, ifølge medlemsundersøkelsen til Boligprodusentenes forening. Hittil i år ligger det totale boligsalget 5 % foran fjoråret. Tall fra NBBL viser at optimismen i boligmarkedet avtar for tredje måned på rad. De mener at nedgangen skyldes en stadig mer moderat boligprisforventning og utsiktene til høyere rente. Samtidig vurderer de at utslagene i barometeret som så beskjedne og tilsier at trenden med utflating i boligprisene fortsetter

Det var litt flere konkurser i 1. kvartal 2019 sammenlignet med 2018, melder SSB. Totalt 263 bedrifter innenfor bygg og anlegg gikk konkurs. Veksten følger i stor grad veksten i antallet selskaper. Samtidig har det vært noen større konkurser, med både Trio i Drammen, Trysil Byggsystem og Kolstad på Verdal. I følge Bisnode var det imidlertid en nedgang i antallet konkurser de fire første månedene. Samlet melder de om en nedgang på 3,4 % sammenlignet med samme periode i fjor.

OECD nedjusterer anslagene for den norske veksten i fastlandsøkonomien målt i brutto nasjonalprodukt for både 2019 og 2020. Lav arbeidsledighet og lite ledig kapasitet i økonomien vil holde igjen veksten, mener de.

NAV melder om størst mangel på arbeidskraft innen bygg ig anlegg, de anslår at det nå mangler 14 300 personer. Dette er 6 400 flere enn i fjor. Virksomhetene trenger i størst grad flere tømrere og snekkere, elektrikere og rørleggere. Dette speiles av at SSB melder om flere ledige jobber Totalt melder SSB om 5400 ledige stillinger i BA i 1.kv. 2019. I industrien er det 4400 ledige stillinger, en økning på 900.

Ledigheten er relativt lav i hele norden, men lavest i Reykjavik, Oslo er «nest best» i klassen. I Norden var det Stockholm som hadde høyest ledighet blant personer mellom 15 og 24 år med 16,7 prosent. I Helsinki-Uusimaa-regionen lå den på 15,3 prosent, mens 11,4 prosent i aldersgruppen var ledige i Oslo-Akershus.

Bergene- Holm har for femte år på rad produsert mer trelast enn noen gang i selskapets 72-årige historie. Selskapet oppnådde det nest beste resultatet i sin historie med et driftsresultat på 154,3 millioner kroner og en omsetning på 1,62 milliarder kroner. Kun i 2007 hadde de et bedre resultat, heter det i meldingen.

NRC- Group mer enn doblet inntektene fra samme periode i fjor til mer enn 1,2 milliarder kroner i årets første kvartal.  Ordreinngangen i kvartalet endte på 1,5 milliarder kroner og den totale ordreboken var på 6,8 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet. NRC Group rapporterte inntekter på 1 225 millioner kroner i første kvartal, opp fra 528 millioner kroner samme periode året før. Organisk vekst var på 10 prosent.