Høyere rente og strammere arbeidsmarked

Publisert

Arbeidsledigheten er på 2,5 prosent og det laveste siden 2008, mens renten er på vei oppover.

Den registrerte arbeidsledigheten hos NAV var i juni 2,5 % i bygg og anlegg og 2,8 i industrien. Det er det laveste siden 2008 og for industrien er det bare målt lavere ledighet i juni i 2008 og 2007. I et stramt arbeidsmarked faller sykefraværet både for industrien og bygg og anlegg. Sykefravær industri 1.kv var 4,6 %, mens det 1.kv var noe høyere i bygg og anlegg 5,1 %.

På rentemøtet valgte Norges- Bank å følge sin egen rentebane slik at renten ble satt opp 0,25%. Samtidig varslet Olsen at Slik de nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i løpet av året.

Etter flere renteøkninger i Norges-Bank øker også nå renten på boliglån. Renta på nye boliglån til husholdninger fra banker og kredittforetak økte med 0,08 prosentpoeng fra mars til april 2019 til 2,60 prosent.

Vekst i boligpriser
Både fra Eiendom Norge og Obos ble det meldt om vekst i boligprisene, ifølge Eiendom Norge er nå boligprisene 1,8% høyere enn for ett år siden. Dette gjelder også prisen på nye boliger som ifølge SSB har steget med 5,9% fra første kvartal 2018 til første kvartal 2019.

Byggevarehandelen går godt
Salget av byggevarer er fortsatt godt. Det innenlandske salget av byggevarer fra industrien i mai 2019 ende opp med 4,8% sett i forhold til 2018. Det var likt antall salgsdager i 2019 og 2018. Betongbaserte byggevarer hadde en oppgang på ca. 3 %, trebaserte på ca. 5% og øvrige byggevarer hadde en oppgang på vel 6 %

Nyboligsalget av boliger er i praksis stabilt. Tall fra Boligprodusentenes forening viser at hittil i år ligger dermed salget 1 % over fjoråret. Boligsalget i mai havnet 12 % under samme måned i fjor. Fordelt på de ulike boligtypene, er det hittil i år har hatt en nedgang i salget av eneboliger på 14 %, mens salget av småhus og leiligheter ligger hhv. 7 % og 8 % over fjoråret. De siste 12 månedene er det solgt 27 492 boliger

Økte lønnsinntekter bidro til at husholdningene sparte mer. Husholdningenes disponible inntekt økte med 0,3 prosent fra 4. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019, viser sesongjusterte tall.