Markedskommentar: Investeringene på vei opp for næringslivet

Publisert

De fleste pilene peker fortsatt oppover, men mangelen på arbeidskraft begynner å gjøre seg gjeldende for alvor. Samtidig begynner renten å krype oppover. Boligprisene ser ut til å stabilisere seg og optimismen i næringslivet er høy og bred.

BNL har sammenfattet ulike tall og prognoser for den siste måneden.

Last ned presentasjonen her

Renten kryper oppover. Ikke overraskende stiger rentene boligkjøpere får etter at Norges- Bank økte renten for første gang på mange år. Renta på nye boliglån til husholdninger fra banker og kredittforetak økte i oktober med 0,11 prosentpoeng til 2,55 prosent etter å ha vært på samme nivå det siste året.  

Vi blir flere, men veksten avtar. Erna Solberg har slått fast at vi må bli flere nordmenn. Et like stort problem som lave fødselstall er at vi har blitt mindre attraktive blant innvandrere. Befolkningsveksten i 2018 er av SSB beregnet til å være 0,7%. Den lave veksten skyldes først og fremst lavere innvandring, men et rekordlavt fødselsoverskudd bidrar heller ikke positivt. Oppland, Telemark (tilnærmet 0), Sogn og Fjordane og Finnmark hadde netto befolkingsfall i 2018.

NHOs nye kvartalsrapport melder om at bedriftenes investeringer, både på fastlandet og i olje- og gassnæringen, er på oppover. Medlemsbedrifter varsler nå om flere ansettelser og færre oppsigelser. Andelen som ikke får tak i kvalifisert arbeidskraft, er høyere enn for ett år siden, men har holdt seg stabil de fire siste kvartalene. Blant disse medlemmene er det bedriftene i Bygg og anlegg som trekker opp snittet.

Det er derfor ikke overraskende at tallene fra NAV viser at ledigheten i bygg og anlegg fortsatt er lavere enn på 10 år. For BA var ledigheten på 3,3%, totalt 6684 ledige. I desember 2017 var ledigheten 3,8 %. For Industrien var ledigheten 3,2 % totalt 6484 ledige. I desember 2017 var ledigheten 3,6%. Bygg og anlegg har den tredje høyeste ledigheten målt i prosent (kontorarbeid 3,4% og Reiseliv og transport 3,9%), men flest ledige personer.

I følge Eiendom Norge sank boligprisene i Norge med 1,5 prosent i november 2018. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,5 prosent. I november ble det solgt 7.236 boliger i Norge, noe som er 1,6 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017. Samtidig varslet OBOS at Kvadratmeterprisen var 0,3 prosent høyere enn i oktober, og 4,1 prosent høyere enn i november 2017.

Aktiviteten i markedet er høy. Byggavareindustrien rapporterte at det innenlandske salget av byggevarer fra industrien i november 2018 endte opp 8,3 % sett i forhold til i 2017, og var med det en solid «all time high» for november noensinne. Alle produktområder endte opp sammenlignet med 2017 med mellom 5 og 8 % der trebaserte produkter hadde sterkest vekst med nær 13 %.

Boligprodusentenes forening meldte at leilighetssalget ligger 8 % over fjoråret, men salget av eneboliger og småhus ligger hhv 4 % og 11 % under samme periode i fjor. Igangsettingen av nye boliger ligger ved utgangen av november 10 % under samme periode i fjor.  Nedgangen er på 10 % for eneboliger, 18 % for småhus og 7 % for leiligheter hittil i år.

Ta kontakt hvis du lurer på noe: