Markedskommentar august: Rolig slutt på sommeren

Publisert

August preges av relativt flat utvikling, men arbeidsmarkedet fortsetter og knappes til. Etter et lite fall i produksjonen i BA første kvartal var det igjen tilbake til vekst på 2 prosent.

Boligprisene utvikler seg relativt flatt, men med noen regionale forskjeller. Samtidig har SSB publisert en analyse som viser at unge i Norge flytter hjemmefra tidligere enn i andre europeiske land og i større grad eier egen bolig. Like fullt har andelen unge eiere sunket etter finanskrisen. Det er tydeligst for dem som jobber deltid, har lave inntekter og bor i de største byene.

Tall både fra Boligprodusentenes forening og Econnyeboliger viser at nyboligsalget faller litt, men det er først en fremst en utflating. Det fordeler seg litt ulikt mellom segmentene. Tallene fra boligprodusentenes forening viser en nedgang i salget av nye eneboliger 13 % i første halvår 2019 sammenlignet med først halvår i fjor.

Når boligprisene har flatet litt ut sprer det seg til gjeldsveksten som. SSB viser at husholdningers tolvmånedersvekst har avtatt og var 5,5 prosent i utgangen av juni, ned 0,1 prosent fra måneden før. Husholdningenes innenlandske lånegjeld var 3 550 milliarder kroner ved utgangen av juni. Fortsatt er veksten stor og noe av årsaken til den litt lavere veksten er trolig det nye gjeldsregisteret. Samtidig meldte Norges bank at etterspørselen etter lån fra husholdningene økte noe i 2. kvartal 2019, mens etterspørselen etter lån fra ikke-finansielle foretak var om lag uendret

Norsk industriproduksjon gikk opp 1,7 prosent i 2. kvartal sammenlignet med 1. kvartal, viser sesongjusterte tall. I samme periode steg produksjonen i Bygg og anlegg med 2 % etter et lite fall i første kvartal.

Styringsrenten ble hold uendret på rentemøtet og det ble heller ikke gjort store justeringer i rentebanen. Det til tross for sterk kronekurs og svært lave renter i nabolandene. Renta på nye boliglån til husholdninger fra banker og kredittforetak økte derimot med 0,09 prosentpoeng fra april til mai 2019 til 2,69.

Arbeidsledigheten både i industrien og i bygg og anlegg fortsetter å falle, samtidig ble flere stillinger utlyst offentlig. Stadig flere bedrifter vil etter hvert mangle folk, ikke minst fagarbeidere og ingeniører er det nå kamp om.

Fra resultatvarslene er det først og fremst Implenia som sliter med et underskudd i 2018 på over 600 millioner av en omsetning på 2,3 milliarder. Det store tapet skyldes nedskrivinger på to infrastrukturprosjekter noe tilbake i tid. Veidekke meldte at de omsatte for NOK 10,1 milliarder i andre kvartal, og resultatet før skatt var NOK 451 millioner ved Arne Giskes siste fremleggelse som Konsernsjef.

Olav Thon eiendom fortsetter å tjene penger, men har blant annet nedskrevet verdien på kjøpesentrene sine som trolig påvirker resultatet. Resultat før skatt endte på 628 millioner kroner, mot 1,4 milliarder i første halvår i fjor.

For NRC steg fra nesten 1,7 milliarder kroner i andre kvartal isolert, og 2,9 milliarder kroner for årets seks første måneder. Det tilsvarende nesten en dobling fra 2018, som i hovedsak skyldes oppkjøp. Ordreinngangen på 3,4 milliarder kroner i kvartalet er den høyeste noensinne og ga en ordrebok på nær åtte milliarder kroner for NRC Group ved utgangen av juni.

Best i klassen også denne gangen er AFGruppen. I tillegg inkludere Betonmast i selskapet leverte de sterk vekst og gode resultater for 2. kvartal 2019. Omsetningen økte med 25 prosent til MNOK 5 863 i kvartalet, mens resultatet før skatt økte med 42 prosent til MNOK 363.