Litt urolig marked for byggenæringen

Jomar Talsnes Heggdal, fagsjef for næringspolikk i BNL.

Igangsettingstallene går noe ned i mars, samtidig rapporterer de største selskapene om dårligere inntjening, men boligprisene fortsetter oppover, skriver Jomar Talsnes Heggdal i denne markedskommentaren som oppsummerer mars.

Det var en nedgang i arealet for igangsetting av boliger på 8 prosent, men en oppgang for andre bygg på 10 prosent fra februar til mars. Samtidig rapporterer flere bedrifter om godt salg og tallene fra Eiendom Norge viser at det var høyt antall omsatte brukte boliger. Både SSB, Obos og Eiendom Norges indeks for boligpris fortsatte oppover, til tross for at stadig flere bankkunder får beskjed om at boliglånsrenten skal opp.

Det innenlandske salget av byggevarer fra industrien i mars 2019 endte sterkt opp med 13,9 prosent sett i forhold til i 2018. Byggevareindustriens forening peker på at den sene påsken i år er en medvirkende årsak, selv om antallet salgsdager kun er økt med én dag (21 salgsdager i 2019 mot 20 i 2018). Øvrige byggevarer hadde sterkest utvikling med ca. 15 % vekst mens trebaserte og betongbaserte produkter hadde en noe svakere utvikling med økning på ca 12 prosent.

Bankene rapporterte om små endringer i etterspørselen etter lån fra husholdningene og foretak 1. kvartal 2019. Kredittpraksisen overfor både husholdninger og foretak var om lag uendret. Bankene forventer at husholdningenes låneetterspørsel vil øke i 2. kvartal.

Bankene rapporterte om små endringer i etterspørselen etter lån fra husholdningene og foretak 1. kvartal 2019. Kredittpraksisen overfor både husholdninger og foretak var om lag uendret. Bankene forventer at husholdningenes låneetterspørsel vil øke i 2. kvartal. Samtidig Norske industriledere melder om økt produksjon og vekst sysselsettingen i årets første kvartal. Den positive utviklingen er ventet å vedvare i 2. kvartal – særlig for leverandører til olje- og gassnæringen.

Fruktbarheten i Norge er nå nede på rekordlave 1,56 barn per kvinne. Ikke siden 1987 er det født færre barn per år. Likevel fødes det fortsatt langt flere enn det dør, og vi blir stadig flere over 70 år.

Etter mer enn to år med nedgang venter NAV at ledigheten vil fortsette å falle fram til 2020 – men i et roligere tempo. I februar utgjorde dei arbeidslause 3,8 prosent av arbeidsstyrken, justert for sesongvariasjonar. Dette er uendra frå november. Arbeidskraftundersøkinga (AKU) viser at det var 106 000 arbeidslause personer i februar (gjennomsnitt for perioden januar-mars), justert for sesongvariasjoner.

Både Skanska og NCC konsernet leverte dårlig inntjening, og føyer seg med det inn i rekken av større konserner i byggenæringen som de siste månedene har tatt nedskrivinger og leverte lavere marginer enn tidligere.