Agendasetteren

Publisert

Bilde av Marie Linn skur på rør

Marie Linn Havsgård har vært samfunnsengasjert store deler av livet.

Rørlegger i Vestrheim Marie Linn Havsgård har så lenge hun kan huske engasjert seg i saker hun bryr seg om. Etter hvert ble yrkesvalget også en sak hun så hun kunne bidra til å gjøre en forskjell.

– Jeg har vært tillitsvalgt og engasjert gjennom Rørleggersvenners Forening i mange år i ulike roller. Etter hvert var det flere som pekte på meg som  kvinnelig tillitsvalgt i et mannsdominert yrke. Kunne jeg bidra her?

Havsgård tenkte det var lurt å finne flere som var engasjert i dette, og tok derfor tidlig kontakt med Ingeborg-nettverket.

– Jeg har to barn, hund og er i full jobb, og skjønte at om jeg skulle engasjere meg i dette også, så ville det bli travelt, og det ble det.

Ildsjel
Hun snakker av erfaring. Marie Linn er en av disse ildsjelene som startet allerede på skolen med å engasjere seg i elevrådet. Hun har engasjert seg i FAU, SU i barnehage, deltatt i ulike idrettsforeninger, jobbet med barneidrett og i tillegg til tillitsvalgsrollen i Fellesforbundet.

BNL hadde blitt tipset om at Marie Linn Havsgård var engasjert og rørlegger, og vi ga henne oppdrag å si litt om hvordan hun opplevde å jobbe i en mannsdominert næring på BNLs generalforsamling i 2018.

– Jeg var  nervøs. Jeg har snakket i mange forsamlinger før, men ikke en slik forsamling. Temaet var i tillegg personlig.

Hun sa blant annet at som kvinnelig rørlegger er du kjempetøff, eller så blir du kjempetøff – eller så forsvinner du!".

– Rydd vekk machokulturen
– Jeg visste jeg måtte tørre å snakke om det som er vanskelig, og ikke bare om hvor kjekt det er å være rørlegger. Det er det, men vi må rydde vekk machokulturen, for at alle skal få det bedre, sier hun.

Innlegget fikk stående applaus. Og i ettertid ble det sett på som en av de stemmene som virkelig bidro til å vekke BNLs engasjement for saken.

For Marie Linn ble kanskje 2018 et av hennes travleste år. Hun holdt mange foredrag og deltok på flere møter og konferanser som har hatt kvinner i byggenæringen som tema. Det at hun valgte å være åpen og sette ord på det som oppleves som vanskelig, førte også til en del henvendelser fra andre kvinner med lignende erfaringer. 

Åpenhet viktig
– Det har påvirket meg, og det er noen historier som setter spor, men det er jo nettopp åpenhet som er noe av det viktigste. Vi må våge å snakke om at dette kan skje, og vi må spesielt passe på de nye. Jeg håper vi kan komme så langt at vi ser på dette som en hygienefaktor, at fokus på likestilte arbeidsvilkår blir like implementert som til eksempel fokus på bruk av vernebriller.

Havsgård roser også arbeidsgiver Chr. M Vestrheim,  som har satt kultur høyt på dagsordenen.

– Jeg tror at siden det jobber mange kvinner her allerede, så har vi kanskje noen færre utfordringer. All forskning viser at det er tøffere å være en eller to, og lettere dess nærmere 50 prosent man kommer. Ledelsen stilte seg også bak  BNLs kjøreregler som ble lansert denne høsten.

Generelt tror hun at både tydelig ledelse og bevisste ansatte er nøkkelen til å få til en holdningsendring.

– Jeg opplever at mange tillitsvalgte er på denne ballen nå. Det er bra og viktig. I Fellesforbundet var det også stort engasjement rundt dette på årets landsmøte, som gjorde ett historisk vedtak angående kvinner i mannsdominerte fag.

Nå som 2019 snart skal avrundes så reflekterer Havsgård over at hun faktisk har bikka 33 år og fortsatt er rørlegger.

– Jeg håper jeg kan fortsett i bransjen i mange år enda. En av grunnene til at jeg valgte bransjen er alle mulighetene som følger svennebrevet. Så om helsen ryker, har jeg flere ben å stå på.  Jeg er veldig takknemlig for at min stemme ble hørt, og at mitt engasjement har bidratt til å sette dagsordenen og at det nå har kommet flere initiativ som til sammen kan bidra til å rydde hindringer for å få flere kvinner inn i næringen, avslutter hun.

Dette er et av intervjuene i en intervjuserie om kvinner som jobber i byggenæringen.

Du finner flere intervjuer her


Kjenner du noen aktuelle intervjukandidater ?  tips Siri Stang  siri.stang@bnl.no