Byggenæringens Landsforening

Innhold

Ni av ti bedrifter vil ha enda flere kvinner inn i bransjene

Nyhet, Rekruttering

Publisert

Foto: Istock by Gettyimage

Hele ni av ti bedrifter i elektro-, bygge- og anleggsnæringen ønsker seg mer mangfold. I tillegg mener syv av ti bedrifter at mangfoldskompetanse kan redusere risiko for misforståelser, øke sannsynligheten for at det tas riktige beslutninger og øke innovasjonsevnen til bedriftene.

Det viser to ferske undersøkelser utført av Seema – senter for mangfoldledelse, på oppdrag fra Elektroforeningen (EFO) og Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA). Nå satser bransjene for fullt på mangfold og likestilling.

­– Mangfold og Innovasjon er nøkkelen til bransjens fremtid. Dersom vi forsetter med å rekruttere folk fra kun halvparten av befolkningen eller med lik bakgrunn, får vi ikke nok fart og utvikling. Kvinner har i snitt høyere utdanning enn menn, samt høy kjøpekraft. Om vi ikke klarer å hente dem inn til lederstillinger står bransjen i fare for å bli akterutseilt fordi løsningene som utvikles ikke blir gode nok, sier medlem- og markedssjef i EFO, Ida Thorendahl.

Hun får full støtte av kompetansesjef Thomas Norland i EBA: – Det er et stort rekrutteringsbehov i bygg- og anleggsnæringen og vi er nødt til å få inn enda flere kvinner for å dekke dette behovet. Vi trenger både fagarbeidere, ingeniører, sivilingeniører og BIM-teknikere med ulike kjønn, utdanning og bakgrunn.

Mer lønnsomt med kvinner i ledelsen

Ifølge en internasjonal studie utført av den amerikanske tankesmien PetersonInstitutefor International Economics har selskaper med 30 prosent kvinner i ledelsen seks prosentpoeng mer fortjeneste, sammenlignet med selskaper med få eller ingen kvinner i ledelsen.

­– Elektrobransjen har i gjennomsnitt 25 prosent kvinner. Det er ofte menn i ledelsen og blant fagarbeiderne, mens kvinner i hovedsak jobber i stab og støttefunksjoner. Dette taper bransjen på. Vi må derfor gjøre det attraktivt for kvinner å være ledere i bransjen, og sørge for at de blir værende over tid. Det vil gi økt lønnsomhet og økt konkurransefortrinn, mener Thorendahl.

Riktig ledelse av mangfold vil være en suksessfaktor i tiden fremover

Seemas undersøkelser viser at 94 prosent av de ansatte i bransjen er født i Norge og mer enn 98 prosent har norsk statsborgerskap. Foreningene mener dette er enda en grunn til at innovasjon og mangfold må settes på dagsorden i bedriftene av ledelsen.

­– Innovasjon kommer ikke av seg selv, og innovasjon og mangfold må derfor være en del av det daglige tankesettet i bedriftene. Dersom mangfoldstankegangen ikke er tilstede i gangene og det ikke finnes ledere som klarer å aktivere potensialet i mangfold, vil innovasjon og verdiskapning stoppe opp. Det taper vi på, avslutter Norland i EBA.

– I det daglige handler det om å skape rom for ulike perspektiver og folk med forskjellig bakgrunn.

Et eksempel er bevissthet rundt rekruttering, hvordan annonsene utformes og intervjuer gjennomføres til arbeidsoppgaver og ansattes betingelser. Et annet eksempel er hvordan ansatte tas imot av ledelse og kollegaer første arbeidsdag og inkluderes i bedriftens kultur, sier Thorendahl i EFO.